Minister Gajdoš rokoval s holandským veľvyslancom H. COR van der Kwastom

Minister obrany Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal veľvyslanca Holandského kráľovstva Henka COR van der KWASTA. Počas spoločného stretnutia diskutovali o aktuálnych témach, bilaterálnej spolupráci v oblasti obrany, ale aj o spolupráci v rámci štruktúr NATO a EÚ, predovšetkým o iniciatíve PESCO a jednotlivých projektoch. Veľvyslanec na stretnutí ministrovi Gajdošovi tiež odovzdal aj holandskú Bielu knihu o obrane, ktorá obsahuje informácie o spôsobilostiach a plánovaných investíciách.
 
„Aktívnou spoluprácou v rámci NATO a EÚ môžeme zosúladiť  postupy v oblasti obrany a bezpečnosti a aj týmto spôsobom efektívne a včas reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš, pričom zdôraznil, že smerovanie oboch krajín je jednoznačne proeurópske a proatlantické.
 
Témou stretnutia boli aj záväzky vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách. Minister Gajdoš informoval o vyslaní do 152 príslušníkov OS SR do Pobaltia v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti, ako aj o príspevku slovenských vojakov, ktorí v rámci výcvikovej aktivity NATO (NTCB-I) školia príslušníkov irackých bezpečnostných síl v oblasti mechanického odmínovania, ako aj v oblasti výcviku v údržbe a opravách sovietskej vojenskej techniky. V tejto súvislosti poďakoval aj za finančnú podporu Holandska na slovenský projekt v oblasti odmínovania. Jednou z tém rokovania bola aj agenda Európskej únie v oblasti obrany, najmä úspešný slovenský projekt nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“ a tiež projekt vojenskej mobility, kde je vedúcou krajinou Holandsko.
 
Šéf rezortu obrany na stretnutí tiež ocenil dlhodobú podporu Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) na Akadémii Ozbrojených síl SR generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši zo strany Holandska. Zároveň vyzdvihol potenciál spolupráce v oblasti spoločného výcviku a nasadenia jednotiek, ako aj možnosti, ktoré ponúka výcvikové a testovacie centrum RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch a Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť EOD v Trenčíne.
Scroll to Top