Minister Gajdoš rokoval s poľským veľvyslancom Leszekom Soczewicom

Spolupráca Slovenska a Poľska je v oblasti obrany dlhodobo na veľmi dobrej úrovni tak v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci medzinárodných zoskupení. A obe krajiny majú záujem na posilňovaní vzájomných vzťahov. Počas dnešného stretnutia sa na tom zhodli minister obrany Peter Gajdoš s veľvyslancom Poľskej republiky Leszekom Soczewicom, ktorý rezort navštívil pri príležitosti svojho končiaceho mandátu veľvyslanca v SR. Okrem hodnotenia bilaterálnej spolupráce boli témami aj možnosti jej ďalšieho rozvoja, modernizácia a pôsobenie v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu.
 
„Chcem zdôrazniť význam pokračovania našej obrannej spolupráce nielen  v rámci krajín V4, ale aj v NATO a EÚ. Koordinované postoje a kroky v rámci Vyšehradskej skupiny sú prostriedkom na dosiahnutie spoločného cieľa budovania a udržania mieru a stability, a to najmä v čase, keď Európa čelí viacerým výzvam,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň ocenil udelenie poľských vojenských medailí slovenským vojakom za ich výnimočný výkon počas pôsobenia v operácii NATO Resolute Support v Afganistane a EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine.
 
V súvislosti s regionálnou spoluprácou informoval minister Gajdoš veľvyslanca Soczewica aj o prioritách slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, ktoré Slovensko po Maďarsku prevezme v júli tohto roka. Ako uviedol, Slovenská republika bude pokračovať v príprave bojovej skupiny V4, ktorá bude v pohotovosti v druhej polovici roka 2019. Zároveň zdôraznil, že medzi priority v rámci zabezpečenia obrany a bezpečnosti všetkých krajín V4 patrí aj dohoda V4 Cross Border Operations (V4 CBO).
 
Témou stretnutia bolo aj prehlbovanie obrannej spolupráce členských štátov Európskej únie prostredníctvom iniciatívny PESCO, v rámci ktorej sa bude slovenský projekt delostreleckej podpory „EuroArtillery“ realizovať v prvej fáze všetkých projektov.
Scroll to Top