Minister Gajdoš rokoval v Srbsku

Minister obrany SR Peter Gajdoš sa zúčastnil na oficiálnej návšteve Srbskej republiky. Okrem rokovania so svojim rezortným partnerom Aleksandrom Vulinom sa stretol aj s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Srbskej republiky Ivicom Dačićom a podpredsedom Národného zhromaždenia Srbskej republiky Vladimirom Marinkovićom. Šéf slovenského rezortu obrany počas rokovaní so srbskými partnermi zhodnotil aktuálnu politicko-bezpečnostnú situáciu v regióne západného Balkánu, potvrdil podporu SR v rámci integračného úsilia Srbskej republiky do Európskej únie a prediskutoval aj konkrétne možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany.
 
„Slovensko vníma Srbsko ako strategického partnera a zároveň ako významný faktor bezpečnostnej a politickej stability západného Balkánu. Jeho pozícia je dôležitá najmä v súčasnosti, keď je zrejmé, že v Európe silnejú rôzne extrémistické sily a ohrozujú dlho budovanú stabilitu a európske hodnoty,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň doplnil, že rozširovanie EÚ je jednou z kľúčových zahranično-politických priorít Slovenska, pričom naša krajina je pripravená pomôcť aj prakticky, a to odovzdaním skúseností z oblasti vzdelávania, verejnej diplomacie, či reformy bezpečnostného sektora.
 
„Veľmi oceňujeme postoj a odvahu Slovenska najmä vo chvíľach, keď iné krajiny potrebujú pomoc. Sme vám nesmierne vďační za to, že vaša krajina neuznala jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova,“ uviedol srbský minister obrany Aleksandar Vulin. „Budeme spolupracovať, učiť sa navzájom a budeme sa snažiť rozvíjať naše civilno-vojenské vzťahy,“ dodal.   
 
Srbskí partneri počas rozhovorov ocenili postoj Slovenska k proeurópskemu smerovaniu Srbska, ako aj podporu zachovania jeho teritoriálnej integrity. Rovnako tak vyzdvihli úspešné spoločné pôsobenie v rámci operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu, pričom pozitívne zhodnotili najmä spoluprácu v misii UNFICYP na Cypre. 
 
Počas rokovania ministra obrany SR s jeho rezortným partnerom boli prediskutované aj konkrétne možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti vyzbrojovania, vojenského výcviku, vzdelávania a odbornej prípravy príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín. V tejto súvislosti minister Gajdoš pripomenul svojmu kolegovi ponuku na účasť príslušníkov ozbrojených síl Srbska na odbornej príprave RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch a v Medzinárodnom kurze pre štábnych dôstojníkov ISOC na Akadémii Ozbrojených síl SR. Súčasťou rozhovorov bola aj potenciálna účasť tretích krajín v iniciatíve PESCO, vrátane Srbska, čomu je SR vzhľadom na pridanú hodnotu, ktorú môžu tretie štáty v PESCO ponúknuť, vysoko otvorená.
 
V rámci stretnutia minister Gajdoš srbského ministra Vulina informoval aj o strategických dokumentoch rezortu obrany a z nich vyplývajúcich modernizačných procesoch, ako aj podpore domáceho zbrojárskeho priemyslu. Práve oblasť obranného priemyslu a systematickú podporu kooperácie podnikov obranného priemyslu oboch krajín označil za jednu z ďalších možností, kde je možné prehlbovať spoluprácu.
Scroll to Top