Minister obrany Peter Gajdoš si v Bratislave pripomenul 74. výročie Slovenského národného povstania

Minister obrany SR Peter Gajdoš si dnes na Námestí SNP v Bratislave spolu s generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Jánom Hoľkom, zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genmjr. Miroslavom Kocianom, predsedom vlády Petrom Pellegrinim a ďalšími členmi vlády, ako aj predstaviteľmi rezortu obrany pripomenul 74. výročie Slovenského národného povstania.
 
„Slovenské národné povstanie významne ovplyvnilo formovanie nášho národa na ceste k demokracii a slobode. Je dôkazom sily a odhodlania Slovákov brániť svoju vlasť a jej slobodu za každú, aj tú najvyššiu cenu,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil význam pripomínania si významných dejinných udalostí. „História je súčasťou identity každého národa, na to treba vždy pamätať,“ upozornil.
 
Cieľom povstania, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 77 000  príslušníkov slovenských povstaleckých ozbrojených síl, bolo v roku 1944 bojovať proti vtedajšiemu režimu a jeho nacistickým nemeckým spojencom. Slovenské národné povstanie pretrvalo aj napriek vojenskej porážke prostredníctvom partizánskeho spôsobu boja až do oslobodenia červenou armádou. Slovensko sa tak stalo súčasťou európskej demokratizačnej a protifašistickej vlny.
Scroll to Top