Minister obrany SR Peter Gajdoš sa zúčastnil na sympóziu k vojenskej mobilite v Bruseli

Vo štvrtok 7. júna sa minister obrany SR Peter Gajdoš v Bruseli zúčastnil na sympóziu k vojenskej mobilite, ktoré spoluorganizovali Bulharské predsedníctvo Rady EÚ a Európska obranná agentúra. Diskusia k tejto aktuálnej téme prebieha súbežne na pôde EÚ, NATO i jednotlivých štátov. Diskutujúci sa zhodli, že prvoradou úlohou je zvýšenie bezpečnosti našich občanov. Občania EÚ totiž dlhodobo považujú v prieskumoch verejnej mienky zabezpečenie svojej bezpečnosti za jednu z kľúčových úloh EÚ. Predstavitelia Európskej komisie zároveň pripomenuli, že plánujú financovať len projekty vojenskej mobility, ktoré bude možné využívať hlavne pre civilné účely, t. j. pre zlepšenie celkovej dopravnej infraštruktúry pre občana a služby preňho určené.

Minister Gajdoš upozornil, že „napriek názvu témy je predmet diskusie podstatne širší, ako samotná vojenská mobilita, pretože v praxi sa snažíme podporiť budovanie infraštruktúry a odstrániť prekážky prepravy nielen pre prípad vojenského ohrozenia, ale aj na poskytnutie podpory partnerom pri akejkoľvek katastrofe, vrátane požiaru, povodni, či zemetrasení“. Viacerí účastníci sympózia zároveň pripomenuli, že iniciatíva v žiadnom prípade neznamená obmedzenie suverenity štátov, pretože tie budú naďalej rozhodovať, akým vojenským jednotkám a materiálu povolia vstup na svoje územie.

Predstavitelia EÚ a NATO sa zhodli, že vojenská mobilita predstavuje kľúčový projekt spolupráce oboch organizácií. „Slovensko tradične podporuje koherentné riešenia, ktoré posilňujú obe organizácie, ale najmä ich členov“ zdôraznil v tejto súvislosti minister Gajdoš. Zároveň upozornil, že „Ministerstvo obrany SR nemôže implementovať tento projekt osamotene, pretože na splnenie takto komplexnej úlohy je potrebné zapojenie viacerých orgánov štátnej a verejnej správy, ako aj príslušných súkromných spoločností“. 

Scroll to Top