Minister P. Gajdoš rokoval so slovinským veľvyslancom G. Kozovincom

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu prijal veľvyslanca Slovinskej republiky Gregora Kozovinca. Išlo o jeho prvú návštevu po vymenovaní do funkcie, pričom témami diskusie boli aktuálne aktivity bilaterálnej obrannej spolupráce, výmena skúseností z pôsobenia v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu a v ostatných aktivitách na podporu rozvoja obranných spôsobilostí partnerov, ako aj aktuálne multilaterálne témy a možnosti vzájomnej podpory v iniciatívach EÚ a NATO.
 
„Slovensko a Slovinsko spája dlhoročné partnerstvo založené nielen na dlhoročnej bilaterálnej spolupráci, ale aj na vzájomnej podpore v rámci medzinárodných organizácií a zoskupení, ktorých sme súčasťou. Konkrétne aktivity, na ktoré sa chceme spolu so Slovinskom v tomto roku sústrediť definuje Plán dvojstrannej spolupráce na rok 2018,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.

Počas rokovania minister Gajdoš prezentoval slovinskému veľvyslancovi zámer SR vyslať v rámci tzv. predsunutej prítomnosti NATO do bojovej skupiny v Lotyšsku slovenských vojakov, kde v súčasnosti pôsobia aj ozbrojené sily Slovinska.

Minister Gajdoš na stretnutí veľvyslanca informoval aj o postupnom navyšovaní výdavkov na obranu a modernizačných procesoch v ozbrojených silách, ktoré reflektujú národné strategické dokumenty. Vyzdvihol taktiež aktívnu spoluprácu v oblasti RCHBO a pravidelnú účasť slovinských príslušníkov na cvičeniach organizovaných na Slovensku. V oblasti pokračujúcej spolupráce špeciálnych síl slovinskej strane navrhol možnosť recipročného výcviku v horských podmienkach na Slovensku a v Slovinsku. Témou diskusie bola aj iniciatíva PESCO a slovenský projekt „EuroArtillery“. Rokovania o spoločnej spolupráci budú pokračovať aj budúci týždeň na stretnutí ministrov obrany Stredoeurópskejobrannej spolupráce (CEDC) v Budapešti, ktoré sa uskutoční popri rokovaní ministrov obrany krajín V4.

Scroll to Top