Ministerstvo obrany požiada rezort diplomacie o súhlas na sprístupnenie návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA pre členov výboru pre európske záležitosti

Na základe dnešnej požiadavky členov Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti požiada Ministerstvo obrany SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o súhlas na sprístupnenie návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými v rámci poslaneckého prieskumu. Členovia výboru ho chcú uskutočniť v najbližších dňoch na ministerstve obrany. Rezort obrany v tejto veci osloví so žiadosťou o súhlas rezort diplomacie ako gestora predmetnej dohody. 
 
V zmysle koaličnej dohody je gestorom uvedenej zmluvy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ministerstvo obrany SR naďalej zotrváva na svojom stanovisku, že na rokovaniach k návrhu predmetnej dohody sa nebudú zástupcovia rezortu obrany zúčastňovať.

Scroll to Top