Ministerstvo obrany predstavilo Bezpečnostnej rade a vláde SR Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2017

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dnes Bezpečnostnej rade a vláde SR predstavilo Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2017. Zároveň zverejnilo komuniké, ktoré obsahuje v súlade s ochranou utajovaných skutočností všetky základné a zverejniteľné informácie o stave obrany SR za rok 2017. Materiál komplexného hodnotenia vzala na vedomie aj Bezpečnostná rada a vláda SR.
 
Dokument hodnotí pozitívne najmä aktualizáciu strategických dokumentov, Obrannej a Vojenskej stratégie SR. „Z pohľadu modernizácie bolo kľúčovým schválenie Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR do roku 2030, ktorý je zároveň plánom investícií. Potvrdzuje náš zámer modernizovať systémovo a systematicky a nie na báze ad hoc rozhodnutí,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
V súvislosti s investíciami a modernizáciou bolo v minulom roku významným míľnikom najmä dodanie novej leteckej techniky pre vzdušné sily. Do ich výzbroje pribudli dva nové viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk, ako aj lietadlo C-27J Spartan. V nadväznosti na strategické dokumenty vláda v uvedenom období ďalej schválila návrhy viacerých modernizačných projektov, a to predovšetkým projekty obstarania bojových obrnených vozidiel 8×8 a tiež vozidiel 4×4.
 
„Okrem pozitív treba otvorene priznať aj nedostatky, ku ktorým patrí predovšetkým nesplnenie cieľa vybudovať mechanizovanú brigádu a pretrvávajúca strata atraktivity vojenského povolania,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Problém s doplňovaním personálu má podľa hodnotenia priamy súvis s menšou konkurencieschopnosťou povolania profesionálneho vojaka na trhu práce. V prospech zlepšenia situácie začal rezort obrany už v minulom roku pripravovať koncepciu manažmentu vojenského personálu OS SR.
 
Hodnotiaca správa hovorí aj o legislatívnych zmenách, pričom v minulom roku v tejto oblasti dominovali pozitívne zmeny zákonov o dobrovoľnej vojenskej príprave a brannej povinnosti, ako aj zákona o účastníkoch národného boja za oslobodenie. Vo všetkých prípadoch išlo o zvýšenie podpory zo strany štátu a zlepšenie podmienok. Ministerstvo obrany v minulom roku pokračovalo aj v brannej príprave študentov, a to najmä prostredníctvom branných súbojov študentov stredných škôl.
 
Slovenská republika si podľa komplexného hodnotenia obrany SR v roku 2017 zachovala kredit spoľahlivého a zodpovedného partnera v rámci medzinárodného spoločenstva, a to najmä vďaka serióznemu plneniu záväzkov. Slovensko sa napríklad historicky prvýkrát zapojilo do námornej operácie a vysoko pozitívne bolo hodnotené plnenie ďalších úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ako aj krokov prijatých na zvýšenie výdavkov na obranu.

Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2017 PDF dokument
Scroll to Top