Ministerstvo obrany vyhlásilo medzinárodný tender na obstaranie vozidiel 4×4 pre ozbrojené sily

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo medzinárodný tender formou užšej súťaže na obstaranie viacúčelových taktických vozidiel 4×4 pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Celkovo má záujem nakúpiť do 424 kusov týchto vozidiel, v maximálnom finančnom objeme do 321 miliónov eur bez DPH, pričom v počtoch a celkovej sume je započítaná aj opcia 20 kusov vozidiel pre Ministerstvo vnútra SR.

Lehota na predloženie žiadostí o účasť je stanovená do 2. júla 2019 do 10.00 h. S výhercom užšej súťaže bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie 10 rokov. Súčasťou bude aj opcia napríklad na dodávku náhradných dielcov, mobilné maskovanie leto/zima, ale aj plnenie dodatočných potrieb spôsobených krízou.
 
Postup ministerstva obrany pre obstaranie vozidiel 4×4 schválila vláda a tento projekt je súčasťou Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo dnes zverejnené v európskom vestníku a zverejnené bude aj vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie.

Scroll to Top