Ministri obrany členských štátov EÚ diskutovali o pokroku v projekte PESCO aj hybridných hrozbách

Ministri obrany členských štátov Európskej únie dnes na spoločnom rokovaní v Bruseli diskutovali najmä o pokroku v implementácii projektov PESCO a potrebe posilnenia partnerstva Európskej únie a Severoatlantickej aliancie s dôrazom na prevenciu a boj proti hybridným hrozbám. 
 
„Slovensko ako koordinátor jedného z projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce má záujem o účasť tretích štátov na tejto iniciatíve posilnenia obranyschopnosti členských štátov EÚ,“ uviedol po rokovaní minister obrany SR Peter Gajdoš. V tejto súvislosti tiež zdôraznil, že Slovensko okrem svojho projektu nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“ participuje na ďalších 7 projektoch. Ministri obrany dnes v Bruseli v rámci posilňovania vojenskej mobility zároveň podpísali programový dokument k optimalizácii procesov cezhraničných presunov v rámci EÚ.
 
Dôležitou témou rokovaní bolo aj prehĺbenie spolupráce Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, a to predovšetkým v oblasti hybridných hrozieb. Minister Gajdoš v tejto súvislosti vyzdvihol zintenzívnenie spoločnej prípravy a konzultácie krokov na prevenciu takýchto útokov, pričom partneri sa zhodli aj na posilnení kybernetickej odolnosti a boja proti dezinformáciám. 
 
Súčasťou dnešných rokovaní bola aj aktuálna bezpečnostná situácia v regióne Sahel a potreba jeho stabilizácie prostredníctvom budovania Spoločných síl G5 Sahel ako aj iných projektov, ktoré finančne podporuje aj Slovenská republika. Témam bezpečnosti a obrany sa ministri obrany venovali aj počas zasadnutia riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry. Jeho hlavnými témami boli najmä optimalizácia cezhraničnej vojenskej dopravy v rámci a mimo EÚ, ako aj kľúčové úlohy a ďalší postup agentúry v súvislosti s novými obranno-bezpečnostnými iniciatívami EÚ. 
Scroll to Top