Ministri obrany členských štátov EÚ zhodnotili v Luxemburgu pokrok v implementácii Globálnej stratégie EÚ

Ministri obrany a zahraničných vecí členských štátov Európskej únie dnes v Luxemburgu diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti bezpečnosti a obrany. Počas zasadnutia Rady pre zahraničné záležitosti zároveň zhodnotili pokrok v doterajšej implementácii Globálnej stratégie EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnosti politiky. Počas diskusie rezonovalo široké spektrum tém, od jednotlivých misií a operácií EÚ, až po klimatické zmeny a ich dopad na bezpečnostnú stabilitu Európy a jej bezprostredného susedstva.
 
„Som veľmi rád, že počas pravidelných stretnutí s rezortnými kolegami z ďalších členských štátov EÚ môžem vždy potvrdiť, že Slovenská republika je v oblasti riešenia spoločných bezpečnostných otázok aktívnym partnerom. Dôkazom toho je aj naše zapojenie sa do viacerých kľúčových iniciatív, napríklad aj v rámci jednotlivých misií a operácií EÚ, Stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO, či vo forme bojovej skupiny EÚ krajín V4, ktorá bude v pohotovosti v druhom polroku 2019 a jej príprava je úspešným vyvrcholením predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej uviedol, tieto iniciatívy predstavujú pre zúčastnené štáty príležitosť, ako posilniť svoje spôsobilosti a zároveň zefektívniť vzájomnú spoluprácu.  
 
Šéfovia rezortov obrany a diplomacie sa počas stretnutia zhodli na potrebe praktickej implementácie Globálnej stratégie Európskej únie. Najzásadnejší pokrok nastal práve v obrane. Tento proces sa pritom začal v roku 2016, kedy Rade EÚ predsedala Slovenská republika, čo dnes ocenila aj vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini.

Ministri počas stretnutia diskutovali aj o spolupráci medzi EÚ a NATO, o aktuálnych hybridných a kybernetických hrozbách, ktorým čelia členské štáty Európskej únie, či o spolupráci v rámci posilňovania vojenskej mobility. Diskusia bude pritom pokračovať aj počas nasledujúceho augustového zasadnutia v Helsinkách.

Scroll to Top