MO SR: 14. ročník literárnej súťaže má u mladých podporiť záujem o vojenské dejiny Slovenska

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 14. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. V tomto roku sa do súťaže môžu zapojiť zaslaním literárneho príspevku na tému „Vplyv osmičiek vojenských dejín na našu súčasnosť“, a to do polnoci 11. novembra 2018 na e-mailovú adresu [email protected]. Rezort obrany chce aj takýmto spôsobom podporiť u mladých ľudí záujem o témy vojenských dejín Slovenska spojené s významnými výročiami, ktoré si v tomto roku pripomíname (1848, 1918, 1968).       

 

Žáner príspevku si môže autor zvoliť sám, a to príbeh, úvaha, báseň esej alebo iné, pričom dôležité je dodržať rozsah 400 až 500 slov a formát dokumentu .doc, .docx alebo .pdf. Súťaží sa v dvoch kategóriách, a to žiaci stredných škôl, vrátane žiakov osemročných gymnázií od kvinty vyššie, a študenti vysokých škôl vrátane externých študentov a doktorandov. Pre víťazov v oboch kategóriách sú pripravené finančné odmeny vo výške 400 eur za prvé, 300 eur za druhé a 200 eur za tretie miesto.

 

Práce, ktoré splnia súťažné podmienky, budú zaradené do prvého z dvoch súťažných kôl. Rezortná komisia vyberie v prvom kole maximálne 5 najlepších prác v každej súťažnej kategórii, pričom prihliadať bude najmä na kvalitu textu a vystihnutie témy. Tieto práce budú následne od 23. novembra do 29. novembra 2018 zverejnené bez uvedenia autora na facebookovom profile Ministerstva obrany SR (www.facebook.com/mosr.sk). Finálne poradie prác určí verejnosť v hlasovaní počtom „páči sa mi to“. Víťazi oboch kategórií budú oficiálne zverejnení 30. novembra 2018.

Scroll to Top