Mobilizačné cvičenie preverí pripravenosť bezpečnostných zložiek na krízovú situáciu

Mobilizačné cvičenie „BANSKÁ BYSTRICA 2019“ preverí v nasledujúcich dňoch pripravenosť a efektívnosť plnenia úloh jednotlivými zložkami rezortu obrany a vnútra v prípade, že by došlo k vyhláseniu vojnového stavu a nariadeniu čiastočnej mobilizácie. Zúčastnené subjekty si v rámci cvičenia preveria vzájomnú súčinnosť a reálnosť plnenia úloh podľa spracovaných plánov.
 
Počas mobilizačného cvičenia sa preverí pripravenosť vybraných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy Banskobystrického kraja na plnenie úloh v čase vojnového stavu po nariadení mobilizácie Ozbrojených síl SR. Súčasťou simulácie bude tiež preverenie systému povolávania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby, ako aj plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona fyzickým a právnickým osobám, a to najmä v súvislosti s plnením pracovnej povinnosti, poskytnutím vecných prostriedkov a ubytovania.
 
Mobilizačné cvičenie bude prebiehať od 12. do 14. júna 2019, pod riadením Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených a obranného plánovania Ministerstva obrany SR, Štábu strategického plánovania Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Na cvičení sa zúčastnia okresné úrady Banská Bystrica, Zvolen a Veľký Krtíš, ako aj VÚC Banská Bystrica, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen a profesionálni vojaci z regrutačnej skupiny v Banskej Bystrici.
Scroll to Top