Na Slovensku prebieha najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie

Na Slovensku prebieha v týchto dňoch najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie  Slovenský štít 2018 (Slovak Shield 2018). Ide o jedno z najvýznamnejších vojenských cvičení v stredoeurópskom priestore, na ktorom sa tento rok zúčastňuje 1 250 slovenských vojakov. Spôsobilosti si precvičuje aj 250 vojakov štátov Vyšehradskej skupiny, príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana a Pozemných síl USA v Európe.
 
Cieľom série cvičení v rámci Slovak Shield 2018 je najmä príprava na aktuálne bezpečnostné hrozby. Ozbrojené sily SR si tak spolu so zahraničnými partnermi precvičujú takticko-operačné spôsobilosti a schopnosti na všetkých úrovniach velenia a riadenia, výcvik veliteľstva a štábu 2. mechanizovanej brigády, prípravu a výcvik veliteľstva operačného zoskupenia, ako aj na prípravu a výcvik veliteľstva vzdušného komponentu. 
 
Slovak Shield 2018 bude prebiehať do 28. septembra 2018 v priestoroch Centra výcviku Lesť, v simulačnom centre Akadémie Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pričom využité budú aj ďalšie výcvikové zariadenia ozbrojených síl na celom území Slovenskej republiky. Samotná vykonávacia fáza (LIVEX) začne 23. septembra 2018.
Scroll to Top