Na Záhorí pokračuje testovanie vozidiel 4×4

Vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie tento týždeň pokračuje proces testovania a overovania bojových obrnených vozidiel/viacúčelových taktických vozidiel 4×4, v rámci ktorých budú overené ich technické parametre. Výsledky testov budú následne tvoriť analytickú časť  dokumentu, ktorý bude predložený na schválenie vláde SR.
 
„Počas prebiehajúcich skúšok bude overený skutočný stav základných parametrov, ktoré deklarujú výrobcovia jednotlivých vozidiel 4×4,“ uviedol minister Peter Gajdoš a zároveň zdôraznil, že zámerom testovania vozidiel vo VTSÚ Záhorie je zistiť, či testované vozidlá budú spĺňať stanovené operačné požiadavky Ozbrojených síl SR. Celkovo bude testovaných 8 vozidiel, a to COBRA 2, EJDER YALCIN, PATRIOT a EAGLE ako štyri vozidlá ktoré postúpili do druhého kola rokovaní. Do procesu testovania a overovania boli zaradené aj ďalšie 4 vozidlá,  ktoré boli počas výstavy IDEB 2018 prezentované ako novinky, alebo zmodernizované verzie. Ide o GERLACH, PERUN, ALIGATOR MASTER 2 a SHERPA Light APC.  Parametre týchto vozidiel budú tiež overené počas testov  tak aby rezort obrany  získal komplexný prehľad o technických parametroch čo najväčšieho počtu možných dodávateľov.

Obstaranie bojových obrnených vozidiel/viacúčelových taktických vozidiel 4×4 je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Je súčasťou modernizácie výzbroje pozemných síl, pričom táto požiadavka vyplynula z aktuálnej potreby ozbrojených síl.

Scroll to Top