Náčelník Generálneho štábu OS SR sa zúčastnil na Konferencii Vojenského výboru NATO vo Varšave

Generálporučík Daniel Zmeko sa v dňoch 28. až 30. septembra 2018 zúčastnil na Konferencii Vojenského výboru NATO vo Varšave v sprievode vojenského predstaviteľa pri Vojenskom výbore NATO generálmajora Ondřeja Novosada. Konferencia Vojenského výboru NATO sa koná každoročne a patrí medzi vrcholné rokovania vojenských orgánov Aliancie na úrovni náčelníkov generálnych štábov členských krajín NATO. Tohtoročná konferencia sa uskutočnila na základe pozvania náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Poľska generálporučíka Rajmunda Andrzejczaka. Rokovania sa zúčastnili aj generál Curtis M. Scaparrotti (SACEUR) a generál André Lanata (SACT).
 
Ťažiskovou témou konferencie boli otázky pripravenosti, akcieschopnosti a modernizácie spôsobilostí Aliancie. V ďalších častiach konferencie si náčelníci generálnych štábov vymenili názory k odporúčaniam pre budúce operácie, cvičenia a aktivity NATO, zahŕňajúce úzku spoluprácu s medzinárodnými organizáciami. Generálporučík Daniel Zmeko uistil spojencov o pokračovaní pôsobenia OS SR v operácií Resolute Support v Afganistane a zámere pôsobiť výcvikovými spôsobilosťami v novej misii NATO v Iraku.
 
Na okraj konferencie sa stretli náčelníci generálnych štábov krajín prispievajúcich do bojovej skupiny pod vedením Kanady v posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku. Generálporučík Daniel Zmeko deklaroval zámer OS SR pokračovať v danej aktivite aj v nasledujúcom období. Zároveň uistil spojencov, že OS SR sú pripravené transformovať svoj príspevok do danej bojovej skupiny tak, aby zabezpečili niektorú z nedostatkových spôsobilostí.
 
Na záver konferencie náčelníci generálnych štábov zvolili nového generálneho riaditeľa Medzinárodného vojenského štábu veliteľstva NATO v Bruseli, ktorým sa stane v roku 2019 generálporučík Hans-Werner Wiermann (Nemecko).
Scroll to Top