Návšteva o. arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v Leopoldove

 
Vzácnou návštevou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov poctili dňa 23. septembra 2018 arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a biskup Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.
Pána arcibiskupa a biskupa  privítal riaditeľ ústavu plk. Ing. Michal Halás, ktorý zároveň  priblížil históriu ústavu a súčasnú podobu. Po úvodnom slove a prezentácii sa hostia presunuli do väzenskej kaplnky, kde bola slávená sv. omša za účasti odsúdených. Odsúdení mali možnosť klásť otázky a viesť diskusiu s o. arcibiskupom. Po sv. omši sa pokračovalo v prehliadke ústavu a ukončilo prehliadkou Expozície histórie väzenstva SR.
Pán arcibiskup sa poďakoval p. riaditeľovi za prijatie a možnosť vidieť podmienky väzenstva, nakoľko  väzenské zariadenie navštívil prvýkrát.
 
 
Scroll to Top