Nové technológie v oblasti likvidácie výbušných zariadení budú predstavené na bratislavskom výstavisku

Nové trendy a technológie v oblasti likvidácie výbušných zariadení (EOD),  statické a dynamické ukážky si budú môcť návštevníci pozrieť budúci týždeň – 19. a 20. septembra v priestoroch výstaviska Incheba EXPO v Bratislave. Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD (NATO EOD COE) v Trenčíne organizuje už 5. ročník výstavy a odbornej konferencie pod názvom „NATO EOD Demonstrations and Trials“, v rámci ktorých budú predstavené nové technológie a trendy v oblasti EOD, ako aj v oblasti boja proti improvizovaným výbušným systémom (IED).
 
„Aj vďaka úlohám, ktoré plní práve naše centrum výnimočnosti, potvrdzujeme, že Slovenská republika má v tejto oblasti svoje nezastupiteľné miesto a našim spojencom a partnerom máme čo ponúknuť. Dôkazom sú napríklad aj naše aktivity na Ukrajine, kde sme vedúcou krajinou v rámci príslušného zvereneckého fondu NATO,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, toto podujatie zároveň predstavuje príležitosť, ako priblížiť verejnosti prácu Centra výnimočnosti pre oblasť EOD v Trenčíne. „Uvedené aktivity zároveň vytvárajú priestor pre komunikáciu a výmenu informácií v rámci odbornej vojenskej komunity, čo je vzhľadom na dynamický vývoj v tejto oblasti veľmi dôležité,“ doplnil.
 
Slovenská republika je od roku 2004 v rámci NATO vedúcou krajinou v oblasti EOD. Hlavnou témou tohtoročnej výstavy je “Multidisciplinárny prístup k EOD”. Podujatie je organizované Centrom výnimočnosti pre oblasť EOD v Trenčíne v spolupráci s  centrami výnimočnosti v Španielsku a Nemecku, a to pod záštitou divízie NATO pre nové bezpečnostné hrozby.
Scroll to Top