Nový Boží hrob počas slávenia Veľkonočného Trojdnia na AOS


Počas tohtoročného slávenia veľkonočného tridua  v dňoch 18. – 20. apríla bol v kaplnke AOS v Liptovskom Mikuláši zriadený nový Boží hrob určený k tichej adorácii najmä počas Bielej soboty. Jeho autorom a realizátorom je farník kpt. v.v. Ing. Marián Kunkela. Boží hrob má tvar kamennej jaskyne a je obohatený uzatvárateľným oválnym hrobovým kameňom. Povrch celého hrobu je vyhotovený z lešteného marockého štuku. Sochu ležiaceho Krista v hrobe zabezpečil miestny vojenský dekan. Počas celého veľkonočného obdobia bude hrob prázdny a kameň na ňom odvalený, aby veriacim symbolicky pripomínal zmyslami vnímateľnú paschálnu paradigmu otvoreného hrobu.
 

Scroll to Top