Odovzdanie humanitárnej pomoci v Afganistane

Dňa 27. februára 2019 bola v priestoroch Veliteľstva TAAC-North – Kemp Marmal v Mazar-e-Sharif v Afganistane príslušníkmi 9. SLOVCON RS kpt. Ing. Jánom REPASKÝM a nrtm. Ivanom HANTÁKOM odovzdaná humanitárna pomoc zo Slovenska. Školské uniformy pre základnú školu v Mazar-e-Sharif  prevzal riaditeľ školstva okresu NahriSahi  p. Mohd Shuaib Rahmani. Odovzdanie školských uniforiem pre žiakov základnej školy v  Mazar-e-Sharif  je zavŕšením jednej úspešnej etapy pomoci Afganskému obyvateľstvu v oblasti školstva a vzdelávania. Pomoc pre základnú školu v  Mazar-e-Sharif  v Afganistane je dlhodobým projektom. Ako informoval koordinátor humanitárnej pomoci v miestach pôsobenia OS SR Ing. Milan Gajdoš: „Iniciátorom a motorom projektu výstavby školy je doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. MPH, Afganec, žijúci od svojich štúdii na Slovensku, úspešný parazitológ, pôsobiaci na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. S pomocou miestnej Afganskej vlády (ktorá poskytla pozemok) a z finančných prostriedkov vlastných a jeho rodiny, bola na prelome r. 2013/2014 začatá výstavba základnej školy. V septembri 2014 sa do projektu finančnou zbierkou zapojili aj slovenskí vojaci pod vedením pplk. Ing. Petra Michlíka, pôsobiaceho v rámci misie ISAF v Kandaháre. Škola bola otvorená 30. marca 2016 v provizórnych podmienkach – bez 1. poschodia. V roku 2016 sa do projektu na žiadosť doc. Jaliliho zaangažovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, ktoré dlhodobo organizuje humanitárnu pomoc v miestach pôsobenia Ozbrojených síl SR, vrátane Afganistanu. Spoločným úsilím sa do podpory výstavby školy postupne zapojilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V súvislosti s konferenciou o pomoci Afganistanu, ktorá sa konala v Bruseli v októbri 2016 sa MZVaEZ rozhodlo poskytnúť finančné prostriedky v hodnote 50 000,- eur na výstavbu 1. poschodia a zastrešenie budovy školy. V marci 2018 sme hľadali možnosti konkrétnej pomoci pre 400 žiakov školy. Ako najvhodnejšie sa nám javilo poslať Afganským žiakom rovnošaty zo Slovenska. V apríli 2018 bola pastoračná návšteva generálneho duchovného plk. ThDr. Mariana Bodolló v Afganistane u príslušníkov OS SR pôsobiacich v operácii Resolute Support využitá aj na stretnutie so zástupcami základnej školy, ktorí akceptovali návrh vzoru školskej rovnošaty aj látku z ktorej mala byť ušitá. Následne bol zahájený proces pre úspešné poskytnutie humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Obstaranie školských uniforiem v počte 540 ks zabezpečilo Ústredie EPS, 245 ks dievčenských uniforiem v hodnote 9 996 EUR z vlastných prostriedkov a 295 ks chlapčenských uniforiem z finančných prostriedkov MZVaEZ SR vo výške 12 036 EUR, prevedených rozpočtovým opatrením do kapitoly MO SR, podprogram 05TOB. Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave 14. decembra 2018, za účasti predstaviteľov rezortov obrany, zahraničných vecí a vnútra prevzal humanitárnu pomoc Nasir Jalili. Materiálna pomoc bola dňa 18.decembra 2018 prepravená leteckým prostriedkom MV SR do operácie Resolute Support (RS) v Afganistane s využitím prepravnej kapacity návštevy MiO SR príslušníkov OS SR. Prepravu do Mazar-e-Sharif na Nemeckú základňu skoordinovali príslušníci OS SR v spolupráci s Nemeckým Bundeswerom, prepravu zabezpečili prostriedkami NATO. Afganistan je krajina s najnižšou úrovňou vzdelania, v podpore výučby na uvedenej škole by sme chceli pokračovať aj v roku 2019.
Scroll to Top