Odsúdený namaľoval obraz mučeníka bl. Titusa Zemana.

 
Obrazné vyjadrovanie je blízke človeku v každej dobe. Súčasná doba sa vyznačuje rozvinutou obraznosťou. Človeka dennodenne obklopujú dynamické a statické obrazy. Obraz má svoju silu. Svojou mocou či odkazom dokáže upútaťpozornosťčloveka.
Obraz bl. Titusa Zemana vo väzenskej kaplnke ÚVTOS- Hrnčiarovce nad Parnou má úlohu cez postavu svätca dvíhať ľudskú myseľ k Bohu. Výhoda statického obrazu je to, že zachytáva jeden okamih a posolstvo obrazu v pozorovateľovi ostáva. Preto odsúdený Michal v rámci voľnočasových aktivít namaľoval obraz mučeníka, zároveň sa zamýšľal a inšpiroval životným údelom Titusa Zemana. Obraz maľoval na drevo. Zlata farba v pozadí svätca symbolizuje prítomnosť Boha, Božiu moc a milosť,  zobrazuje prežiarenie osobnosti bl. Titusa. Čierna farba vrchného odevu symbolizuje mystickú hĺbku jeho utrpenia . Väzenské číslo je reálne z obdobia umiestnenia v Jáchymove,  kde ťažil urán. Biela farba číselníkov naznačuje jednoduchosť a svätosť ku ktorej sa Titus dopracoval pod vedením Ducha Svätého práve v tak ťažkom prostredí.
Do obrazu bola implementovaná relikvia, ktorú farnosti darovala rehoľa Saleziánov dňa 27.01.2018.  
Scroll to Top