Ordinár OS a OZ SR na štedrý deň navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre

Zámer potešiť a povzbudiť naplnil 24.12.2018 krátko pred poludním ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, keď navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre. Jeho program začal stretnutím s predstaviteľmi vedenia ústavu pplk. Mgr. Michalom Čičkom, zástupcom riaditeľa ústavu pred služobné veci a mjr. Mgr. Milanom Polákom, zástupcom riaditeľa ústavu pre ekonomické veci. Program pokračoval ďalej návštevou niektorých ciel a izieb v ústave, tak mužov ako aj žien. Otec biskup sa s mnohými väzňami osobne stretol, povedal niekoľko povzbudivých slov a oficiálne predstavil väzenského diakona ústavu ppor. Dr. Milana Jozeka, PhD.. Návšteva ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka vyvrcholila slávnostnou vigílnou svätou omšou, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko desiatok odsúdených žien, z nich niektoré sa aktívne zapojili svojou službou do liturgie. Mons. Rábek v homílii zdôraznil ako veľmi Bohu záleží na každej jednej z nich a vyzval ich, aby nezúfali, či nepodliehali depresii. Vo viere Bohu sa nebudú cítiť osamelé a opustené, ako to bolo možné počuť i v prvom čítaní. Pripomenul, že aj Ježiš sa narodil v nehostinných a nekomfortných podmienkach, napriek tomu, že bol aj Boh a mohol si vybrať miesto svojho narodenia, on sa rozhodol pre chudobnú maštaľ. Ordinár tiež pripomenul, že aj chvíle, keď človek padne na samé dno, nemusia mať zničujúci charakter, ale naopak, môžu byť novým začiatkom a možnosťou rozhodnúť sa pre nový, lepší život v súlade s Božím plánom. Na záver svätej omše ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek udelil všetkým prítomným ako aj ich blízkym vianočné požehnanie.
Scroll to Top