Ordinár sa zúčastnil slávnostného aktu zmeny velenia v Žiline


5. pluk špeciálneho určenia v Žiline má nového veliteľa. Funkciu v utorok 23. júla 2019 slávnostne prevzal plukovník Pavol Šebík, ktorý tak nahradil plukovníka Miroslava Gardla. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Mons. František Rábek, ktorý sa prihovoril nastúpeným jednotkám a poprial končiacemu i začínajúcemu veliteľovi veľa síl a Božieho požehnania pri plnení ich nových služobných povinností.

Scroll to Top