Otvorenie cintorína v Trenčíne


Vojenský cintorín v Trenčíne, časti Kubra bol po štvorročnej rekonštrukcii slávnostne otvorený 11. novembra 2018 pri príležitosti 100 výročia ukončenia 1. svetovej vojny.  Na slávnosti sa zúčastnil minister obrany SR Peter Gajdoš, predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko, Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Daniel Zmeno, zástupcovia vojenského diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku, zástupcovia Klubu generálov SR a ďalší hostia.
Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek posvätil  v sprievode zástupcu biskupského vikára  OS SR podplukovníka PaedDr. ThLic. Stanislava Lipku a dekana pozemných síl podplukovníka Mgr. Juraja Sitaša, na cintoríne kovový kríž, vysoký dva a pol metra, na ktorý sa poskladali vojenskí duchovní Ordinariátu. Odteraz tvorí dominantu celého pietneho miesta.
Cintorín, na ktorom je pochovaných celkovo 771 padlých vojakov, z toho 338 Slovákov a Čechov, 24 Talianov, 112 Maďarov, 11 Rakúšanov, 54 Poliakov, 122 Rumunov, 4 Nemci, 86 Rusov, 17 Turkov a traja neznámi vojaci, v uplynulých štyroch rokoch rekonštruovali zástupcovia Klubu generálov pod vedením generálporučíka v. v. Pavla Honzeka.
„ Práce sme rozdelili do 4. etáp tak, aby k 100-mu výročiu ukončenia Veľkej vojny bola jeho obnova ukončená. Dnes môžem s hrdosťou konštatovať, že Klub generálov SR svoj sľub splnil a cintorín hrdinov dostal svoju novú tvár. Na cintoríne sme ponechali po rekonštrukcii niektoré jeho časti v pôvodnej podobe z vojnových rokov. Je to 16 hrobov tureckých vojakov a 7 špeciálnych pomníčkov. Okrem toho bol vytvorený skanzen 30 hrobov, ktoré sú rovnako v pôvodnej podobe aj s pôvodným označením hrobových miest. Ostatné hroby majú novú súčasnú podobu. Na cintorín boli doplnené stĺpy na zavesenie štátnych vlajok, centrálny kríž a chodníček k nemu, nástupová plocha a informačné tabule,“ zdôraznil vo svojom vystúpení generál Honzek. Minister obrany Peter Gajdoš  a Predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko vysoko ocenili jeho iniciatívu a celého Klubu generálov pri obnove cintorína.

Scroll to Top