Ozbrojené sily chcú v budúcom roku vycvičiť viac ako 300 vojakov v aktívnych zálohách

Ozbrojené sily SR chcú v budúcom roku vycvičiť viac ako 300 vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh. Vojaci v zálohe, ktorí spĺňajú podmienky, sa môžu od dnešného dňa do 31. augusta 2018 prihlasovať do aktívnych záloh prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Pravidelné cvičenie podľa jednotlivých druhov spôsobilostí bude prebiehať v útvaroch Ozbrojených síl SR od apríla do júna 2019.
 
V tomto roku plánujú Ozbrojené sily SR zaradiť do aktívnych záloh 116 vojakov v zálohe pre 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov, 79 vojakov v zálohe pre Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, 95 vojakov v zálohe pre Ženijný prápor Sereď, ako aj 15 vojakov v zálohe pre Vojenskú políciu Trenčín. 
 
V 21. zmiešanom mechanizovanom prápore Trebišov bude cvičenie od 15. apríla do 26. apríla 2019, v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Rožňava od 20. mája do 31. mája 2019 a od 10. júna do 21. júna 2019 v Ženijnom prápore Sereď a v rámci Vojenskej polície. 
 
Vojakovi v aktívnej zálohe patrí v zmysle zákona motivačný príspevok 600 eur ročne po splnení predpokladu, že absolvuje aspoň 75 % doby pravidelného cvičenia. Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je zamestnancom patrí okrem motivačného príspevku aj pomerná časť hodnostného platu, naturálne náležitosti, náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť ako aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorá sa refunduje zamestnávateľovi. Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, patria tie isté náležitostí ako zamestnancovi s tým rozdielom, že namiesto náhrady mzdy sa mu preplatí náhrada príjmu z podnikania.
 
Rezort obrany bude refundovať zamestnávateľom vojakov v aktívnych zálohách aj ich náklady spojené s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie.
Scroll to Top