P. Gajdoš: Prijmeme všetky možné opatrenia, aby sme profesionálnym vojakom zamedzili pôsobiť v Slovenských brancoch, vrátane personálnych

Ministerstvo obrany SR prijme všetky možné legislatívne opatrenia smerujúce k zamedzeniu participácie profesionálnych vojakov na činnostiach zoskupení, akými sú Slovenskí branci a im podobné. „V prípade potreby prijmeme aj účinné personálne opatrenia vrátane prepustenia profesionálnych vojakov participujúcich na takýchto aktivitách zo služobného pomeru,“ uviedol dnes na tlačovej konferencii minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Podľa ministra je alarmujúce, že toto zoskupenie sa verejne prezentuje vojenskou hierarchiou, jednotnou terminológiou, výcvikom s vojenskými prvkami za použitia vojenského výstroja a rôznych druhov zbraní. „Ako vážny problém vnímam, že Slovenskí branci niekoľkokrát verejne spochybnili úlohy a funkcie štátnych bezpečnostných subjektov pri ochrane štátnych záujmov,“ zdôraznil minister. Podľa jeho slov sa toto zoskupenie svojimi aktivitami snaží nahrádzať funkciu štátu v oblasti obrany a bezpečnosti, čo už niekoľkokrát verejne nielen prezentovali, ale aj praktizovali. „Situáciu berieme vážne, sme aktívni a konáme. Naše odborné tímy už pracujú na zmene legislatívy v príslušných zákonoch v gescii ministerstva obrany,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Daniel Zmeko vyjadril plnú podporu prijímaným opatreniam zo strany vedenia ministerstva. „Je absolútne naivné domnievať sa, že úlohy, ktoré plnia zo zákona ozbrojené sily, môže prevziať akýkoľvek súkromný subjekt bez podpory štátu. Takéto aktivity podkopávajú jednotu spoločného úsilia pri obrane Slovenskej republiky a zároveň môžu byť jednoducho zneužité proti našim národným záujmom a bezpečnosti. A vzhľadom na to, že z existujúceho rizika aktívneho pôsobenia profesionálnych vojakov sa veľmi rýchlo môže stať hrozba, nielen pre ozbrojené sily, ale aj pre Slovenskú republiku, na úrovni velenia  ozbrojených síl aktuálne prijímame celý rad opatrení a spolupracujeme na prijatí legislatívnych zmien,“ povedal. Ako ďalej priblížil, opatrenia sa budú týkať personálnej práce, dodržiavania etického kódexu a povinností profesionálneho vojaka, ale aj zákona o ochrane utajovaných skutočností. „Je preto mimoriadne dôležité, aby si každý profesionálny vojak uvedomil, že zjavné, alebo aj skryté podporovanie týchto aktivít môže mať veľmi vážne spoločenské, ale aj osobné následky pre neho samotného,“ dodal náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Zmeko.
 
Minister Gajdoš tiež zdôraznil, že v zmysle platnej legislatívy sa musí profesionálny vojak pri výkone štátnej služby, ako aj mimo nej, správať tak, aby svojím konaním neohrozil dôveru občanov k ozbrojeným silám a tým nespochybnil úlohy ozbrojených síl v súvislosti s ich poslaním. „A my nedovolíme, aby naše ozbrojené sily stratili dôveru občanov pre individuálne zlyhania jednotlivcov,“ povedal.
 
Rezort obrany sa v zmysle programu Slovenskej národnej strany a príslušných strategických dokumentov nebráni spolupráci s mimovládnym sektorom a občianskymi združeniami, ktoré majú profesijný vzťah k ozbrojeným silám. To však len v úzkej spolupráci so štátom tak, aby nedochádzalo k svojvoľnému konaniu bez podpory zložiek, ktoré za túto činnosť zodpovedajú.
 
Minister obrany SR Peter Gajdoš podal minulý týždeň na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie zákonnosti polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Dôvodom bol ich výcvik a príprava občanov s nejasným cieľom, ako aj možné zneužívanie vyradenej bojovej techniky ozbrojených síl a znakov Ozbrojených síl SR. Zároveň tiež odstúpil spravodajské informácie, ktoré sa týkajú pôsobnosti rezortu vnútra, ministerke vnútra Denise Sakovej.
Scroll to Top