P. Gajdoš: Vybudovaním pomníka pre našich novodobých hrdinov napĺňame sľub, že nikdy nezabudneme…

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na vrchu Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši slávnostne odhalil základný kameň pomníka venovaného 58 slovenským vojakom, ktorí zahynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách a operáciách. 
 
„Snáď pri každej jednej poslednej rozlúčke s vojakmi, ktorí pri plnení úloh zahynuli, zaznejú z úst predstaviteľov rezortu a ozbrojených síl slová: „Nikdy nezabudneme…“. No tieto slová musia potvrdzovať aj skutky. Nielen v deň tragédie, v deň rozlúčky, no naveky je potrebné pripomínať celej spoločnosti, že aj moderný svet má svojich hrdinov, ktorí zomreli pri plnení svojich povinností v prospech mieru,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, verí, že tento pomník bude navštevovaný nielen rodinnými príslušníkmi vojakov a profesionálnymi vojakmi, ale aj občanmi, ktorí si prácu vojakov vážia.
 
Ako doplnil 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu genmjr. Miroslav Kocian, pre ozbrojené sily je význam tohto pomníka nespochybniteľný, pretože vďaka nemu budú mať vojaci možnosť uctiť si pamiatku kolegov, ktorí zahynuli v operáciách a misiách. „Preto by som rád poďakoval ministrovi obrany a primátorovi mesta Liptovský Mikuláš za vytvorenie podmienok na výstavbu tohto pomníka,“ povedal.
 
Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč ocenil rozhodnutie rezortu obrany umiestniť pomník venovaný zosnulým novodobým veteránom práve v Liptovskom Mikuláši. „Výstavbu pomníka sme podporili samozrejme veľmi radi, tak poskytnutím pozemku ako aj pomocou pri príprave samotnej realizácie,“ uviedol.
 
Na slávnostnom odhalení základného kameňa sa dnes symbolicky zúčastnil aj veterán z 2. svetovej vojny brig. generál v.v. Ján Iľanovský. Pomník bude vybudovaný v priestore areálu vojenského pamätníka Háj-Nicovô tak, aby zachoval jeho historickú a výtvarnú kontinuitu. Túto lokalitu vybral rezort obrany z viacerých dôvodov. Mesto Liptovský Mikuláš má nielen bohatú vojenskú históriu, no zároveň je sídlom Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorá už roky pripravuje dôstojníkov do ich budúcich povolaní v rámci ozbrojených síl. Plusom je aj jej poloha v strede Slovenska.
 
Ústredným motívom komplexu pomníka budú mená zosnulých vojakov a ich symboly, ktoré budú vytesané do stien memoriálnej kaplnky. Miesto výstavby dnes prevzal zhotoviteľ, ktorý by mal pomník dokončiť do konca októbra.
Scroll to Top