P. Gajdoš: Zabezpečenie rádiolokátorov formou vláda-vláda, je po neúspešnej medzinárodnej súťaži, to najefektívnejšie riešenie

Cieľom rezortu obrany je obstarať rádiolokátory pre potreby ozbrojených síl v čo najkratšom čase. Vzhľadom na to, že medzinárodnú súťaž sa nepodarilo za takmer tri roky ukončiť, ako najefektívnejšie a najtransparentnejšie riešenie sa v zmysle analýz ukázalo riešenie nákupu formou vláda – vláda. Navyše táto forma obstarania je najtransparentnejšia aj z toho pohľadu, že dodávky aj ceny sú garantované samotnou vládou krajiny, z ktorej sa obstaráva. A tento spôsob zároveň vylučuje akúkoľvek formu korupcie. V dnešnej relácii Sobotné dialógy to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň sa rezort obrany ohradzuje voči útokom v zmysle, že jedinou transparentnou metódou je súťaž. 
 
“Za takmer tri roky sa nepodarilo podpísať s uchádzačmi tzv. zmluvy o postúpení utajovaných skutočností, a preto sme pristúpili k zrušeniu tejto súťaže. Navyše jedna z podmienok súťaže bola dodanie prvého 3D rádiolokátora do konca roka 2016. Nesplnenie lehoty dodania by mohlo byť považované za diskrimináciu iných možných uchádzačov, čo by bolo z ich strany aj právne napadnuteľné,” vysvetlil šéf rezortu obrany. Zdôraznil, že ak by rezort obrany vyhlásil nový tender, rovnako by mohol trvať roky a s nejasným výsledkom. “My postupujeme striktne podľa zákonov a spôsob vláda – vláda je maximálne transparentný,” dodal minister. 
 
Rezort obrany tiež do konca júna predloží na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR materiál s návrhom postupu pre zabezpečenie budúcnosti nadzvukového letectva. “Tu absolútne odmietame tvrdenia, že už bolo rozhodnuté, pretože toto rozhodnutie musí prijať vláda. A odmietame sa zapájať aj do akýchkoľvek konkurenčných bojov medzi firmami. Platí, že my môžeme pracovať iba s oficiálnymi ponukami a rôzne lobistické informácie z pozadia pre nás nie sú a nemôžu byť relevantné,” zdôraznil minister Gajdoš v súvislosti s nepravdivými informáciami opozičného poslanca Ľubomíra Galka, ktorý sa napriek tomu, že materiál je zatiaľ v utajenom režime vyjadril k diskusnej relácii k výhodnosti ponúk. Minister Gajdoš v tejto súvislosti tiež zdôraznil, že na rokovanie vlády predloží aj neutajovaný materiál, z ktorého bude zrejmá výhodnosť konečného riešenia.  
 
V súvislosti s obstaraním vozidiel 8×8 šéf rezortu obrany pripomenul, že proces je maximálne transparentný a na základe poslaneckého prieskumu svoj názor na tento projekt prehodnotil aj opozičný poslanec Krajniak. “Navyše stále hovoríme o vývoji vozidla a samotný proces obstarania sériovej výroby môže začať až v zmysle rozhodnutia vlády. A neustále platí, že našou snahou je maximálne zapojenie domáceho obranného priemyslu, pretože chceme dať prácu našim občanom a slovenským firmám a mať to najdostupnejšie riešenie aj v rámci domáceho krízového manažmentu,” dodal minister.
Scroll to Top