Pietna spomienka na gen. Maurice Pellé

Dňa 15. marca 2019 sa na parížskom cintoríne Batignolles uskutočnila pietna spomienka na gen. Maurice Pellé k výročiu jeho úmrtia. Z bohatej kariéry boli pripomenuté najmä jeho zásluhy vo funkcii 1. náčelníka Hlavného štábu Československej armády.

Okrem potomkov generála Pellé a profesora Fauchera – syna ďalšieho francúzskeho generála, ktorý bol veliteľom vojenskej misie v ČSR, sa na spomienke zúčastnili aj predstavitelia zastupiteľských úradov SR a ČR. Za Ozbrojené sily SR položil k hrobu kyticu pridelenec obrany SR plk. Peter Knánik.

Osoba gen. Pellé patrí k piatim významným francúzskym generálom, ktorí sa podieľali na formovaní armády ČSR po jej vzniku. Ich pamiatke bude venovaná aj výstava pripravovaná na máj 2019 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Scroll to Top