Praktická časť vojskových skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8×8 bola ukončená

Tím vojenských špecialistov ukončil tento týždeň praktickú časť vojskových skúšok prototypu bojového vozidla 8×8, ktorý je výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja. Nasledovať budú technicko-organizačné opatrenia, expertná analýza výsledkov a príprava materiálu na predloženie vláde Slovenskej republiky.
 
Vojskové skúšky vykonávali na vozidle vojaci  OS SR a  špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (VTSÚ Záhorie) nepretržite od 19. marca do 26. apríla 2018. V nasledujúcom období budú všetky získané údaje z testov hodnotené a analyzované tak, aby výsledkom bol komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla. Výsledky budú spracované do materiálu, ktorý následne minister obrany Peter Gajdoš predloží vláde Slovenskej republiky aj s návrhom riešenia ďalšieho postupu. 
 
Praktické skúšky vyvrcholili streleckými skúškami protitankových riadených systémov vozidla. „Dodnes tak už prototyp prešiel celkovo podnikovými, technickými, kontrolnými a vojskovými skúškami na území Slovenska, ako aj Fínska. Jednotlivé testy boli zamerané predovšetkým na overenie všetkých technických parametrov a funkčnosti systémov obrneného vozidla 8×8. Súčasťou boli aj testy vo Fínskej republike, a to v náročných zimných klimatických podmienkach, kde sa teploty pohybovali až do – 25 ˚C,“ vysvetlil riaditeľ Odboru plánovania vyzbrojovania a hospodárskej mobilizácie Ministerstva obrany SR Igor Dobrovič. 
 
„Kombinácia fínskej platformy Patria a slovenského zbraňového systému TURRA sa ukázala ako veľmi efektívna. Máte skvelý tím, vďaka ktorému sme sa aj my veľa naučili, pretože ide o projekt vývoja a teda nič nie je vopred pripravené,“ uviedol člen fínskeho testovacieho tímu spoločnosti Patria Olli Dahl. 
 
Generálnym zhotoviteľom výskumno-vývojovej úlohy prototypu je slovenská spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s., čo je dôkazom snahy rezortu obrany zapojiť do tohto procesu v maximálnej možnej miere slovenský obranný priemysel,  v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR.
Scroll to Top