Previerka „ZUSky“ na vododrome

V priestoroch Centra výcviku Lešť, na vodnom cvičisku Vododrom sa 23. mája uskutočnila úspešná previerka, kontrolné cvičenie záchrannej a uvoľňovacej skupiny (ZUS). Veliteľ ženijného práporu Sereď podplukovník František Mihalovič vysvetľuje, že cieľom zamestnania bolo kontrolné cvičenie ZUS, jej zásah pri strate spojenia brodiaceho bojového vozidla a neskôr pri evakuácii člena posádky vozidla.

„Takýmto zamestnaniam predchádza najskôr teoretická príprava, potom prípravné práce, príprava techniky. Neskôr cvičia na posádkovom cvičisku v Seredi. Až potom sa môže na Lešti uskutočniť takéto zamestnanie. A úspešné kontrolné cvičenie ZUS je predpokladom uskutočnenia plavieb a brodov vojenskej techniky jednotlivých vojenských útvarov,“ vysvetľuje podplukovník Mihalovič.

Veliteľom kontrolného cvičenia záchrannej a uvoľňovacej skupiny bol príslušník logistiky seredského práporu nadporučík Juraj Kopček. Podľa neho takéto zamestnanie už vedie siedmy raz za posledné tri roky. Najväčší dôraz kladú na bezpečnosť. Veď sa pracuje s lanami, ťažkou technikou. Záchrana bojového vozidla a jeho osádky na vodnej hladine vododromu bola úspešná. Aj vďaka dobrej koordinácii všetkých členov ZUS, vrátane potápačov. Veď je zložená nielen z príslušníkov ženijného práporu, ale aj ďalších útvarov ozbrojených síl.

Scroll to Top