Prezentácii knihy Slovengbat


Kniha o vojakoch v misiách UNPROFOR a UNTAES
Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Františka Rábek sa v sobotu 15. septembra v Palárikove zúčastnil na prezentácii knihy Slovengbat. Jej podtitul je Slovenský ženijný prápor mierových síl OSN v misii UNPROFOR a UNTAES 1993 – 1998, Spomienky a fakty. Biskup Rábek uvedené dielo požehnal a vysoko ocenil prácu slovenských ženistov, ktorí v 90-tych rokoch slúžili na území bývalej Juhoslávie v prospech mieru a podpory vojnou sužovaných obyvateľov
„Roky prešli, Slovensko aj svet sú už dávno niekde, ale zásluhy nášho ženijného práporu zostávajú – a naše spomienky vďaka tejto knihe celkom nevyblednú,“ ocenil prácu autorov plukovník v. v. Ľubomír Kolenčík, prvý zo štyroch veliteľov práporu. Trojica autorov Bernard Roštecký (podplukovník vo výslužbe, jeden z hovorcov nášho ženijného práporu v UNPROFOR), Štefan Jangl (plukovník v. v., posledný z veliteľov ženijného práporu) a Imrich Szabó (spisovateľ a publicista) publikáciu rozdelili na niekoľko základných častí. Odrážajú sa od analýzy medzinárodnej vojensko-politickej situácie na Balkáne na konci 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia z pera Imricha Purdeka z Vojenského historického ústavu. Následne prinášajú retrospektívu pôsobenia nášho ženijného práporu v oboch misiách, ako aj portréty jeho štyroch veliteľov. Súčasťou bohato ilustrovanej 366-stranovej publikácie je aj spomienková časť z pera účastníkov misie, zástupcov politikov, diplomatov, generality vtedajšej Armády SR či novinárov, ktorí zachytávali činnosť slovenských mierotvorcov. Cenné sú tiež faximile desiatok listov a poďakovaní, ktoré dostali naši ženisti od významných politikov, generálov a diplomatov zo zahraničia i zo Slovenska, no aj poďakovania jednoduchých ľudí z vojnou zničených oblastí Bosny a Hercegoviny a z Chorvátska, ktorým pomáhali. Knihu vydalo Občianske združenie UN – Veteran Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom vo vydavateľstve Magnet Press Slovakia.

Scroll to Top