Rezort obrany opäť ocení hrdinské skutky

Ministerstvo obrany SR aj tento rok ocení hrdinské skutky profesionálnych vojakov v rámci ankety Vojenský čin roka. Za záchranu života, pomoci verejnosti a budovanie pozitívnych vzťahov verejnosti k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky budú laureáti ocenení 13. júna 2019, pričom tento rok bude opätovne udelená aj mimoriadna cena.

V kategórii „záchrana života“ boli za hrdinské činy nominovaní traja profesionálni vojaci. Prvým je kpt. Miloš Karell, ktorý v marci minulého roka zachránil zo zamrznutého Váhu topiaceho sa chlapca. Ďalším nominovaným v tejto kategórii je Lukáš Kucharčík, vojak 2. stupňa z Trebišova, ktorý pri dopravnej nehode zachránil život mladému mužovi. V tejto kategórii je nominovaná tiež rtn. Katarína Gašparíková, ktorá zasahovala pri nehode amerického tanku Abrams počas vojenského cvičenia na Slovensku.

Druhou oceňovanou kategóriou je „pomoc verejnosti“, v rámci ktorej sa do užšieho výberu dostal príbeh čat. Martin Majera, ktorý už šiesty rok organizuje finančnú zbierku príslušníkov Opravárenského práporu Martin pre Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici. Za nezištnú pomoc verejnosti je nominovaný aj pplk. Richard Beniak. V rámci práporu logistiky Hlohovec každoročne vyhlasuje finančnú zbierku pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove. Tretím nominovaným je rtm. Peter Šulgan, iniciátor renovácie pamätníka pripomínajúceho tragické úmrtie slovenského cyklistu Petra Patscha v Sarajeve, kde pri autonehode zahynul počas spiatočnej cesty z Egypta. Tento príbeh zaujal aj slovenských profesionálnych vojakov vyslaných do operácie EUFOR-ALTHEA, ktorí sa takisto rozhodli prispieť na renováciu.

V rámci poslednej kategórie „priateľ Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ sú oceňovaní ľudia mimo aktívnej vojenskej služby. Prvý z nominovaných je Branislav Ilkovič zo Starej Ľubovne, zakladateľ neziskovej organizácie a vojenskej expozície Michala Strenka. Ďalším nominovaným v tejto kategórii je npráp. v. v. Jozef Korený, a to za aktívnu propagáciu ozbrojených síl, ich histórie a súčasnosti prostredníctvom rozsiahlej publikačnej a prednáškovej činnosti. Kategóriu priateľa ozbrojených síl uzatvára nominácia genpor. v. v. Pavla Honzeka a Klubu generálov SR v Trenčíne za rozsiahlu rekonštrukciu vojnového cintorína v Trenčíne – Kubrej, na ktorom je pochovaných celkovo 771 vojakov rôznych národností z obdobia 1. svetovej vojny.

 

Scroll to Top