Rezort obrany predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vojenskej stratégie SR

Ministerstvo obrany predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky. Predložený návrh vychádza z návrhu novej Obrannej stratégie SR, ktorá je v súčasnosti rovnako v pripomienkovom konaní. Predchádzajúca Vojenská stratégia z roku 2001 bola nahradená Obrannou stratégiou SR v roku 2005.

Ťažisko návrhu Vojenskej stratégie SR je v špecifikovaní základných parametrov výstavby a rozvoja Ozbrojených síl Slovenskej republiky v meniacom sa bezpečnostnom prostredí v súlade s ich strategickými cieľmi a úlohami. Na tento strategický dokument nadväzuje Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj  Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030, ktorý ministerstvo obrany v krátkom čase predloží taktiež na pripomienkovanie.

Návrh Vojenskej stratégie SR bude po medzirezortnom pripomienkovaní a verejnej diskusii predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR, ktorá ho predloží Národnej rade Slovenskej republiky.

Scroll to Top