Rezort obrany upozorňuje obyvateľov Banskej Bystrice a okolitých obcí na generálny nácvik vojenskej prehliadky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Banskej Bystrice a okolitých obcí na generálny nácvik vojenskej prehliadky, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici v termíne od 27. do 28. augusta 2019 v čase od 21.00 do 6.00 h. Generálny nácvik je súčasťou prípravy príslušníkov Ozbrojených síl SR  na slávnostnú vojenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční pri príležitosti nadchádzajúcich celoštátnych osláv 75. výročia Slovenského národného povstania.
 
V súvislosti s generálnym nácvikom vojenskej prehliadky upozorňuje tiež rezort obrany obyvateľov Banskej Bystrice a okolitých obcí na dopravné obmedzenia, ktoré sú spojené s uzáverou časti cestných komunikácií. Počas tohto nácviku budú uzavreté úseky ciest R1, 1/66 a 1/69 v termíne od 27. do 28. augusta 2019 v čase od 18.00 h do 7.00 h. Dopravu budú priamo na mieste v spolupráci s Policajným zborom SR regulovať príslušníci Vojenskej polície a vyčlenení príslušníci Ozbrojených síl SR.
 
Rezort obrany sa zároveň ospravedlňuje obyvateľom Banskej Bystrice a dotknutých obcí za nepríjemnosti, ktoré môžu byť spôsobené hlukom a dopravnými obmedzeniami počas generálneho nácviku a nadchádzajúcej slávnostnej vojenskej prehliadky. Taktiež žiada verejnosť prítomnú na mieste o dodržiavanie vymedzenej bezpečnej vzdialenosti a rešpektovanie pokynov Vojenskej polície. Súčasťou generálneho nácviku je nácvik výsadkov príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia, ktoré sa uskutočnia 27. augusta 2019 v čase od 9.00 h do 12.00 h, ako aj v čase 13.00 h do 16.00 h a tiež 28. augusta 2019 v rovnakom čase. Nácvik preletu leteckej techniky sa uskutoční 27. a 28. augusta 2019 v čase od 14.00 h do 16.30 h.
 
Minister obrany Peter Gajdoš a predstaviteľ ozbrojených síl budú v prípade záujmu o tlačové vyhlásenie pre zástupcov médií k dispozícii od 21.00 h priamo na mieste.
Scroll to Top