Slávnosť prvého Svätého prijímania v Košiciach


V nedeľu 20. mája 2018 počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa v kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Jedinečné bolo, že celá udalosť bola pripravená pre  deväť detí colníkov Colného úradu Košice a syna kolegyne z Daňového úradu Košice. Počas slávnosti bola trom  deťom udelená aj sviatosť krstu.
Príprava na tento veľký deň začala v septembri 2017, odkedy sa deti pravidelne každý mesiac stretávali v Kaplnke Božieho milosrdenstva na pôde Colného úradu Košice pod vedením dôstojného pána kaplána npor. Mgr. Radoslava Takáča.
Bol to krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, ktorý s radosťou prežívali ako deti, tak aj rodičia i celé rodiny. Dojímavý bol samotný začiatok slávnostnej omše, keď do vyzdobeného kostola veľmi dôstojne vošiel sprievod  detí na čele s krížom a miništrantmi z radov colníkov. Svätú omšu celebroval pán kaplán, ktorý s vrúcnosťou hovoril do sŕdc detí, aby si aj po skončení slávnosti zachovali svoje čisté srdiečka, ktorých sa práve dotkol Ježiš svojou prítomnosťou.
Prítomní si po skončení  slávnosti odniesli so sebou neopakovateľný zážitok a určite si každý rodič v duchu zaželal, aby sa cesta stretnutia detí s Ježišom nekončila iba touto slávnosťou, ale pokračovala v duchu nadšenia a očakávania tak, ako v deň prvého svätého prijímania.

Scroll to Top