Slovenská republika si pripomína 14. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie

Slovenská republika si dnes pripomína 14. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie. Súčasťou spoločenstva 29 štátov, ktoré poskytuje tie najväčšie bezpečnostné záruky, je naša krajina od 29. marca 2004. Spolu so Slovenskom vstúpili do Aliancie aj Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko.
 
“Za 14 rokov nášho členstva sme sa stali rešpektovaným spojencom. Na plnenie svojich záväzkov vynakladáme maximálne úsilie a zároveň robíme všetko pre to, aby sme nielen prispievali ku kolektívnej bezpečnosti, ale aj zvyšovali našu vlastnú obranyschopnosť tak, ako to vyžaduje článok 3 Washingtonskej zmluvy, teda, aby sme neboli len konzumentom, ale aj prispievateľom,” povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
V tejto súvislosti pripomenul záväzky z Walesu zvyšovať výdavky na obranu a modernizáciu, ku ktorým sa prihlásila vláda SR aj v aktuálnom programovom vyhlásení vlády. Rezort obrany v tejto súvislosti vypracoval Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, ktorý predstavuje plán obranných investícií do roku 2030. V súlade s ním bude ministerstvo realizovať modernizáciu Ozbrojených síl SR.
 
Washingtonskú zmluvu schválilo 12 zakladajúcich štátov NATO 4. apríla 1949. Článok 5 tejto zmluvy zaručuje členom Aliancie kolektívnu obranu, naša krajina tak v prípade ohrozenia môže počítať s podporou spojencov. Z členstva v NATO zároveň vyplývajú povinnosti členských štátov rozvíjať aj vlastnú obranyschopnosť. Severoatlantická aliancia sa aktívne zapája aj do operácií medzinárodného krízového manažmentu, v ktorých pôsobia aj slovenskí vojaci. Za 14 rokov členstva našej krajiny v NATO sa v nich vystriedali tisícky príslušníkov Ozbrojených síl SR. Získali tak  neoceniteľné skúsenosti z medzinárodného prostredia.
Scroll to Top