Slovenskí a českí vojaci si overia spôsobilosti pri riešení krízových situácií

Príslušníci Ženijného práporu Sereď si spolu s príslušníkmi Armády Českej republiky z 15. ženijného pluku Bechyňe precvičia základné spôsobilosti pri plnení úloh v rámci domáceho krízového manažmentu, a to najmä pri vzniku živelných pohrôm. Cvičenie Rieka 2018 bude prebiehať v Kráľovej nad Váhom od 9. do 14. septembra 2018.
 
„V rámci cvičenia Rieka 2018 budú mať naši profesionálni vojaci príležitosť otestovať si spolu s českými kolegami svoje schopnosti a odstrániť prípadné nedostatky tak, aby mohli ešte efektívnejšie zasahovať a pomáhať našim občanom pri vzniku krízových situácií, akými sú napríklad povodne, alebo iné prírodné katastrofy,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. 
 
„Spôsobilosti prekonávania vodných prekážok sú neoceniteľné nielen pri vedení bojovej činnosti, ale sú využiteľné pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm. Som rád že takúto výcvikovú príležitosť zdieľame s našim partnerom z Českej republiky,“ povedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Daniel Zmeko.
 
Počas výcviku si slovenskí a českí profesionálni vojaci overia základné zručnosti spojené s odstraňovaním následkov povodní, ako aj spôsobilosti pri zriaďovaní a udržiavaní prievozových prepravísk s využitím pontónovej mostovej súpravy.
Scroll to Top