Slovenskí a českí vojenskí potápači absolvovali spoločný výcvik v zimných podmienkach

Vojaci zo Ženijného práporu Sereď a Michaloviec a ich českí kolegovia zo Ženijného práporu Běchyne absolvovali tento týždeň spoločný výcvik v zimných podmienkach na Čiernej vode. Precvičili si spoločný postup pri riešení krízových situácií pod vodnou hladinou. Úlohy plnili v zmiešaných tímoch. 

“Hlavným cieľom spoločného výcviku je výmena skúseností, zručností a postupov pri riešení vojenských činností v uzatvorenom prostredí pod vodnou hladinou, pričom vojaci musia eliminovať najväčšie riziká,”uviedol veliaci poddôstojník ženijno-prieskumnej čaty rtm. Michal Ščepko.

„Pre našich potápačov je spoločný výcvik so slovenskými kolegami vynikajúcou príležitosťou na získanie nových skúseností, a to predovšetkým pri práci s navijakom pod vodnou hladinou. Z hľadiska bezpečnosti je potrebné, aby potápač pod vodou nemal zbytočné veci. Mohli by zapríčiniť nehodu, mimoriadnu udalosť a ohroziť bezpečnosť, ale aj život potápača. A dôležité je, zimné potápanie si precvičíme za každých podmienok, a to aj v prípade, že je nad nami ľad,”doplnil práporčík Michal Strejc, ktorý je skúšobným komisárom Armády ČR pre potápanie. 

Zručnosti získané počas výcviku využijú vojenskí potápači predovšetkým v rámci domáceho krízového manažmentu.

Scroll to Top