Slovensko dostalo ponuku na modernizáciu leteckých základní zo strany USA

Slovenská republika môže získať od Spojených štátov amerických finančnú podporu na modernizáciu leteckých základní Sliač a Kuchyňa vo výške 46 miliónov USD. Cieľom tzv. Európskej iniciatívy odstrašenia (European Deterrence Initiative – EDI) je podpora rozvoja obranných spôsobilostí predovšetkým v krajinách tzv. východného krídla Aliancie. V tejto súvislosti preto rezort obrany zdôrazňuje, že uvedená ponuka nijako nesúvisí s riešením otázky nadzvukového letectva OS SR a zároveň striktne odmieta akékoľvek tvrdenia, že by išlo o snahu o budovanie a modernizáciu leteckých základní USA na území SR.
 
V prípade Slovenska by mala byť pomoc zameraná konkrétne na úpravu letiskových plôch a zvýšenie kapacity skladov pohonných hmôt. Na to, aby Slovensko pomoc zo strany USA prijalo, je potrebné, aby plne korešpondovala s operačnými požiadavkami Ozbrojených síl SR a vychádzala z konkrétnej zmluvy. Cieľom podpory je nielen samotná modernizácia vojenskej infraštruktúry, no najmä posilnenie vzájomnej interoperability s ostatnými členskými krajinami a partnermi NATO. Prekladané projekty budú zároveň v súlade so stanovenými štandardmi NATO, ktoré je SR ako členská krajina Severoatlantickej aliancie povinná zavádzať a dodržiavať. Táto ponuka predstavuje možnosť ako zvýšiť operačnú úroveň spôsobilostí a spoločne tak prispieť k zlepšeniu úrovne kolektívnej obrany Aliancie. Realizácia a prijatie takejto podpory je z oboch strán podmienená uzatvorením dohody o obrannej spolupráci. Obe zainteresované strany za účasti dotknutých ministerských rezortov budú o dohode diskutovať už v týchto dňoch, pričom zámerom je pripraviť potrebnú zmluvu.  
 
Príspevok v rámci Európskej iniciatívy odstrašenia tak pre Slovensko predstavuje priestor na ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité na rozvoj ďalšej nevyhnutnej infraštruktúry v podmienkach OS SR. Zároveň je to možnosť zvýšenia kredibility našej krajiny voči spojencom v rámci NATO, ako aj posilnenie schopnosti SR v súvislosti s úlohou podpory hostiteľskej krajiny.
 
Európsku iniciatívu odstrašenia predstavil v roku 2016 vtedajší prezident USA Barack Obama na summite NATO vo Varšave. V rámci summitu bola pomoc ponúknutá najmä krajinám tzv. východného krídla Aliancie. Iniciatívu podporil aj súčasný prezident USA Donald Trump, ktorý schválil návrh jej rozpočtu na fiškálny rok 2018 pre viaceré členské krajiny NATO. Obdobné ponuky zo strany USA boli okrem SR, Islandu a Nórska, ponúknuté aj Maďarsku, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku, Malte, či Luxembursku a Bulharsku. Letisko Sliač bolo už aj v minulosti modernizované s podporou finančných prostriedkov NATO.
Scroll to Top