Slovensko od januára predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a formátu Stredoeurópskej obrannej spolupráce

Prioritami rezortu obrany v politicko-vojenskej oblasti budú počas predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) najmä podpora vojenskej spolupráce a posilnenie opatrení na budovanie dôvery a bezpečnosti, ako aj znižovanie napätia a rizika vypuknutia vojenského konfliktu. Súčasťou aktivít ministerstva obrany bude tiež organizovanie podujatí zameraných na Európsku bezpečnostnú architektúru, ako aj modernizáciu Viedenského dokumentu 2011 a kontrolu zbrojenia.
 
Slovensko ako predsednícka krajina OBSE bude tiež pokračovať v Štruktúrovanom dialógu o súčasných a budúcich bezpečnostných výzvach. Cieľom bude zároveň podporiť širšie chápanie súčasných výziev a rizík v politicko-vojenskej oblasti, čo môže viesť k zvýšeniu predvídateľnosti bezpečnostného prostredia, deeskalácii napätia a zníženiu hrozieb a rizík ovplyvňujúcich spoločné bezpečnostné prostredie.
 
Slovenská republika je od januára okrem OBSE aj predsedníckou krajinou regionálneho formátu Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC). Priority rezortu obrany počas ročného predsedníctva v tomto formáte sú zamerané na pokračovanie v naštartovaných projektoch, ako aj na vytváranie nových iniciatív regionálnej spolupráce v rámci ozbrojených síl krajín CEDC.
 
Príkladom doterajšej úspešnej spolupráce krajín združených v tomto formáte je  spoločný projekt Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) v oblasti rádio-chemicko-biologickej ochrany pod vedením Rakúska a tiež spoločné medzinárodné cvičenie zamerané na zvládanie prípadných migračných vĺn na vonkajšej hranici Európskej únie. Významnou oblasťou spolupráce CEDC je aj podpora krajín západného Balkánu v ich integračných snahách, ako aj pri zvládaní migračných vĺn. Formát Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC) vznikol v roku 2010 a okrem Slovenskej republiky je súčasťou tejto regionálnej spolupráce aj Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko a ako pozorovateľ Poľsko.
Scroll to Top