Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák prijal predsedu Vojenského výboru EÚ generála C. Graziana

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák prijal dňa 18. júla 2019 predsedu Vojenského výboru EÚ generála C. Graziana. Išlo o jeho prvú návštevu na Ministerstve obrany SR v pozícii predsedu najvyššieho vojenského orgánu EÚ na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka, ktorý sa predmetného stretnutia rovnako zúčastnil.

Partneri diskutovali o súčasnom stave misií a operácií Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (napr. EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, či výcvikové misie v Afrike), pričom zdôraznili ich dôležitosť pre európsku bezpečnosť. Ďalej diskutovali o aktuálnych témach v kontexte nových európskych obranných iniciatív, ktoré EÚ spustila s cieľom posilniť obranné spôsobilosti členských štátov, akými sú Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO), či Európsky obranný fond (EDF). Skonštatovali, že je potrebné sústrediť sa na ďalší pokrok v už prijatých PESCO projektoch. Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák zdôraznil, že účasť tretích krajín v PESCO projektoch by mala byť doriešená čím skôr, v rámci prevencie možných nedorozumení zo strany spojencov.

Partneri sa zhodli na potrebe budovania európskych obranných spôsobilostí v plnej komplementarite s NATO. Generál C. Graziano skonštatoval, že kroky, ktoré robí EÚ v oblasti obrany, posilňujú európsky pilier NATO.

Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák na záver poďakoval generálovi Grazianovi za stretnutie, ktoré prebiehalo v priateľskej atmosfére.

Scroll to Top