Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák navštívil Kanadu

Štátny tajomník MO SR Róbert Ondrejcsák v dňoch 14.-18. novembra navštívil Kanadu, kde absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní so svojimi rezortnými partnermi, ako aj s predstaviteľmi ďalších bezpečnostných inštitúcií. Zúčastnil sa tiež medzinárodného bezpečnostného fóra v Halifaxe, ktoré patrí k najvýznamnejším konferenciám svojho druhu na svete.

Na stretnutí s ministrom obrany Kanady Harjitom Sajjanom rezonovalo zdôraznenie významu aliančného spojenectva medzi Kanadou a Slovenskom, ktoré sa prejavuje predovšetkým prostredníctvom spoločného pôsobenia jednotiek oboch krajín v rámci predsunutej vojenskej prítomnosti v Lotyšsku. Štátny tajomník Ondrejcsák ocenil rozhodnutie Kanady opätovne rozmiestni svojich vojakov v Európe, čo posilní transatlanticky vzťah spojencov. Partneri vyjadrili záujem naďalej prehlbovať vzájomnú obrannú spoluprácu, tak v oblasti operačných aktivít, ako aj vo výcviku či vzdelávaní.

Aj stretnutiu so zástupcom ministerky zahraničných vecí Ianom Shugartom dominovali témy potreby intenzívnejšej spolupráce hodnotových partnerov v rámci NATO, ako aj Ukrajiny, ktorá patrí k hlavným zahraničnopolitickým prioritám Kanady. Partneri sa zhodli na potrebe trpezlivej podpory reformného procesu na Ukrajine a vyjadrili znepokojenie zo spôsobu riešenia sporu medzi Maďarskom a Ukrajinou.

Štátny tajomník sa počas pobytu v Ottawe a Halifaxe stretol taktiež s námestníkom ministra obrany Gordonom Vennerom, námestníkom ministra zahraničných vecí Markom Gwozdeckym, poradkyňou kanadského premiéra Trudeaua pre národnú bezpečnosť a spravodajské služby Gretou Bossenmaier a podpredsedom výboru pre obranu CA parlamentu a zároveň tieňovým ministrom obrany Konzervatívnej strany Jamesom Bezanom.

Scroll to Top