Tatra Freedom od Michaloviec až po Bratislavu

Prakticky na celom území Slovenska sa v dňoch 8. až 12. apríla uskutočnilo druhé tohtoročné cvičenie zo série Tatra Freedom. Do cvičenia bolo celkovo nasadených viac ako 220 profesionálnych vojakov a takmer 30 kusov techniky zvolenského krídla, velenia, riadenia a prieskumu vzdušných síl. Krídlo má svoje prostriedky dislokované takmer po celom území Slovenska. Od Michaloviec na Východe až takmer po Bratislavu.

Primárnymi cvičiacimi boli príslušníci krídla vo Zvolene a michalovskej roty rádiolokačného prieskumu. Michalovčania časť svojich technických prostriedkov vyviezli na cvičisko Biela Hora odkiaľ plnili úlohy pokrytia rádiolokačného poľa. Veliteľ Operačného centra krídla podplukovník Miroslav Mišovic zdôraznil, že cvičenie Tatra Freedom predstavuje výcvikovú aktivitu, ktorá dokonale umožňuje preveriť činnosť jednotlivých zložiek vzdušných síl pri plnení úloh obrany Slovenskej republiky. „Pri koncipovaní tohtoročného cvičenia sme sa dôsledne poučili z kladov, ale aj záporov z minulých rokov.  Napríklad aj z cvičenia Air Shield 2018. Cvičenie bolo zamerané na precvičenie velenia a riadenia vzdušnej operácie v čase krízy a vojny. V rámci systému Aliancie NATIMNADS.“

NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System) je integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany štátov NATO, ktorý detekuje, sleduje, identifikuje a monitoruje objekty vo vzdušnom priestore (lietadlá, vrtuľníky, bezpilotné prostriedky alebo balistické rakety), proti ktorým v prípade potreby nasadzuje pozemné alebo vzdušné prostriedky. Systém NATINAMDS vznikol prepojením protiraketovej obrany NATO MD (NATO Missile Defence) a systému protivzdušnej obrany NATINADS (NATO Integrated Air Defence System). Nadriadený aliančný stupeň CAOC (kombinované letecké operačné stredisko) pôsobil na cvičení v úlohe riadiaceho a hodnotiaceho subjektu. Cvičiaca zmena CRC prešla všetky potrebné postupy a procedúry, ktoré môžu nastať počas vedenia vzdušnej operácie. Cvičenie bolo riadené distribuovaným spôsobom z centra riadenia. Jednou z jeho dôležitých súčastí bola aj podpora príslušníkov operačného centra krídla, ktorí svojou činnosťou pomáhali pri riadení vzdušnej operácie.

Počas hlavnej fázy Tatra Freedom cvičiaci riešili mnohé simulované situácie, ktoré boli inšpirované skutočnými udalosťami. Išlo napríklad o priemyselné havárie, hrozbu úniku chemických látok a reakciu na túto hrozbu, teroristické hrozby, či narušenia cudzími osobami. Pri rozohrávaní jednotlivých incidentov sa zúčastnili aj príslušníci nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády. Ale svojím spôsobom sa preverila účinnosť a efektívnosť celej štruktúry vzdušných síl. Podľa podplukovníka Mišovica cvičenie predstavuje vynikajúcu výcvikovú príležitosť a ide o jedno z najdôležitejších cvičení krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen v tomto výcvikovom roku. Okrem iného aj preto, lebo jeho účastníci si preverili svoju činnosť pri plnení plánovania, velenia a riadenia vzdušných a pozemných operácií, ale aj v oblasti logistiky, obrany a ochrany.

Podplukovník Mišovic, ktorý bol na cvičení v pozícii veliteľa bojového štábu chváli prácu, ktorú v priebehu Tatra Freedom odviedol major Igor Pohanka, kapitánka Tatiana Habalová, major Jozef Drdol, kapitán Marek Považan a mnohí ďalší. 

Scroll to Top