V Malackách si študenti zmerali sily v prvých branných súbojoch, podporil ich aj minister Gajdoš

V Bratislavskom kraji si dnes študenti 9 stredných škôl zmerali sily v prvom zo série branných súbojov. V rôznych disciplínach si pod vedením profesionálnych vojakov overili svoje vedomostné znalosti a fyzické schopnosti. Ministerstvo obrany SR chce aj týmto spôsobom podporiť vzťah mladých ľudí k vlastenectvu, zvýšiť ich branné povedomie a pokračovať tak v plnení Programového vyhlásenia vlády SR a napĺňania priorít Slovenskej národnej strany. Svojou účasťou dnes študentov podporil aj minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
“Aj toto je jedna z foriem, akou chceme u študentov vzbudiť záujem o obranu vlasti. Atraktívnou formou si môžu preveriť svoje fyzické schopnosti, bližšie sa zoznámiť s prácou profesionálnych vojakov, ale takisto si overiť svoje vedomosti z prvej pomoci, topografie, či z oblasti RCHBO,” uviedol šéf rezortu obrany.

Okrem toho si dnes študenti tretích a štvrtých ročníkov v priestoroch Gymnázia Malacky vyskúsali streľbu z airsoftových zbraní a otestovali svoje vedomosti v teste z histórie a vojenských dejín Slovenska. 
 
V rámci série podujatí budú mať stredoškoláci možnosť diskutovať s profesionálnymi vojakmi Ozbrojených síl SR aj počas prednášok o dobrovoľnej vojenskej príprave a vidieť ich prácu v praxi pri dynamických ukážkach. Ďalšie branné súboje študentov sa uskutočnia v priebehu mesiacov marec a apríl aj v Trnave, Trenčíne, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Humennom. Víťazné družstvá z jednotlivých krajov získajú možnosť absolvovať 48-hodinový vojenský výcvik KEMP, ktorý sa uskutoční v júni 2018 v Centre výcviku Lešť. 

Ministerstvo obrany pripravilo branné súboje študentov ako súčasť proaktívnej kampane projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy, do ktorej majú záujemcovia možnosť sa prihlásiť aj priamo na podujatiach prostredníctvom regrutačných skupín. Rezort obrany sa zároveň týmto spôsobom snaží zvýšiť medzi mladými záujem o obranu vlasti a brannú prípravu tak, aby zamedzil možnosť zvyšovania vplyvu rôznych nelegálnych, polovojenských, či extrémistických skupín. Dobrovoľná vojenská príprava totiž predstavuje jedinú legálnu možnosť, ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti. 

Scroll to Top