V Trebišove začína výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh

V priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove dnes začína prvý tohtoročný výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh. Počas nasledujúcich dvoch týždňov absolvujú výcvik mechanizovaných odborností najmä s dôrazom na taktickú prípravu.  
 
Okrem posádky v Trebišove absolvujú výcvik aj v priestoroch Centra výcviku Lešť. Ďalšie cvičenia vojakov zaradených v aktívnych zálohách sú v tomto roku naplánované v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňave od 20. mája do 31. mája 2019, v Ženijnom prápore Sereď od 10. júna do 21. júna 2019 a u Vojenskej polície od 10. do 21. júna vo Vlkanovej – Hronseku.
 
Vojakovi v zálohe, ktorý absolvuje aspoň 75 % doby pravidelného cvičenia patrí príspevok 600 eur za rok a v prípade, že je zamestnancom, tiež pomerná časť hodnostného platu počas doby cvičenia. Ďalej mu patria naturálne náležitosti, náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť, ako aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorá sa refunduje zamestnávateľovi. Rovnaký nárok má aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej rezort obrany prepláca náhradu príjmu z podnikania. Rezort obrany v oboch prípadoch refunduje aj zdravotné a sociálne odvody.
Scroll to Top