Vojaci hodnotili výcvikový rok 2017, zhodli sa na potrebe efektívnej a systémovej modernizácie

V roku 2018 budú ozbrojené sily pokračovať v plnení svojich úloh a cieľov pre zabezpečenie obrany štátu v prospech občanov Slovenska, ako aj v plnení medzinárodných záväzkov. Vyhodnotenie výcvikového roku 2017, ako aj úlohy, ktoré ozbrojené sily a rezort obrany v roku 2018 čakajú, predstavil dnes náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim za prítomnosti prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Andreja Kisku a ministra obrany SR Petra Gajdoša.
 
Minister obrany Peter Gajdoš pri tejto príležitosti zdôraznil, že rok 2017 bol historickým míľnikom z pohľadu systémovej modernizácie ozbrojených síl. „Chceme ju realizovať vysoko efektívne, tak, aby sa občania Slovenskej republiky cítili bezpečne a obrana našej krajiny bola zabezpečená. A to všetko transparentne, v zmysle platnej legislatívy,“ zdôraznil.
 
V tejto súvislosti pripomenul, že po 12-tich rokoch vytvoril rezort obrany nový strategický rámec obrany štátu, čiže Obrannú a Vojenskú stratégiu, ako aj Bezpečnostnú stratégiu SR, na ktorej tvorbe sa spolupodieľal s rezortom diplomacie. „Strategické dokumenty, ktoré posúvajú oblasť obrany štátu na novú úroveň, odrážajú súčasné požiadavky spojené s bezpečnosťou štátu a jeho občanov,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.  Zároveň zdôraznil, že vypracované strategické dokumenty, ako aj Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 poskytujú systematické riešenie nielen v oblasti zabezpečenia obrany štátu, ale aj záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných inštitúciách a zabezpečenia personálu.  „A nebáli sme sa v nich povedať, aký je skutočný stav ozbrojených síl, pretože iba na takomto základe sme mohli zabezpečiť reálnu víziu, ako budeme ďalej postupovať,“ povedal šéf rezortu obrany.
 
Prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej Kiska poďakoval profesionálnym vojakom a vojačkám za plnenie úloh v prospech Slovenskej republiky. Vedenie rezortu obrany zároveň vyzval na transparentnú a efektívnu modernizáciu. „Nesmieme sklamať dôveru občanov,“ povedal s tým, že modernizácia si vyžaduje adekvátne plány. Rovnako dôležité je podľa jeho slov aj plnenie medzinárodných záväzkov. „Oceňujem rozhodnutie našej vlády poslať vojakov do Iraku, Lotyšska, ako aj zapojenie sa do projektu európskej obrany PESCO,“ povedal s tým, že priority Slovenska je potrebné spájať aj s prioritami NATO.
 
Ako uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim, cieľom dnešného zhromaždenia je reálne nastaviť tvár situácii, ktorá v ozbrojených silách je. „Máme stratégie, máme plány, začali sme robiť prvé kroky obstarania techniky. Som rád, aká pozornosť sa venuje ozbrojeným silám z rezortu obrany,“ povedal. Ocenil tiež vysokú dôveru občanov voči ozbrojeným silám. „Je to pre nás záväzok,“ zdôraznil.
Scroll to Top