Vojenské lesy a majetky upozorňujú na postrek proti podkôrnemu hmyzu vo vojenských lesoch na Záhorí

Vojenské lesy a majetky SR upozorňujú, že v mesiacoch apríl až september 2019 bude na území Vojenského obvodu Záhorie aplikovaný pozemný chemický postrek stromov a lesných porastov napadnutých podkôrnym hmyzom. Dôvodom je kalamitný stav škodcov, ktorého vplyvom odumrelo v priebehu posledných troch rokov na tomto území až cca 600.000 stromov. 

 

Postrek bude zameraný najmä na lykožrúta borovicového a vrcholcového, lykokaza borinového a borovicového. Larvy týchto druhov vyžierajú pod kôrou stromov v kambiu – vrstve medzi kôrou a drevnou časťou cesty, čím zabraňujú prísunu živín. V priebehu roka môžu mať tieto škodce až 3 generácie, čo v súvislosti s ich reprodukciou znamená, že z jedného jedinca v prvej generácii môže vzniknúť až 16.000 jedincov v tretej generácii. Vojenské lesy budú preto v snahe zlepšiť zdravotný stav borovicových lesov vykonávať postrek práve počas rojenia uvedených druhov. 

 

Na chemické ošetrenie budú použité chemické látky Vaztak Active a Karate Zeon, ktoré sú schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom nepôjde o celoplošnú aplikáciu uvedených chemických prípravkov. Lokálny postrek bude použitý na základe monitoringu stavu výskytu podkôrneho hmyzu, na čo nie je potrebný súhlas orgánov životného prostredia. Ak vzniknú súvislé ohniská napadnutia, kde budú VLM aplikovať obranné opatrenia proti rozmnožovaniu podkôrneho hmyzu, tieto plochy označia informačnými tabuľami. Rozsah označenia Vojenské lesy a majetky zvýšia aj pred začatím sezóny zberu lesných plodov.

Scroll to Top