Vojenskí zdravotníci cvičili na Lešti so záchranármi a hasičmi

V priestoroch Centra výcviku Lešť, najmä požiarno- záchranárskeho komplexu Jakub Village, sa 22. až 26. októbra uskutočnil súčinnostný odborný výcvik vojenských zdravotníkov, zdravotníckych záchranárov a lekárov Záchrannej zdravotnej služby Bratislava a hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky.

 

Podľa odborného garanta výcviku podplukovníka MUDr. Jozefa Silleho z Úradu hlavného lekára OS SR hlavným cieľom bol praktický nácvik zásahu v simulovaných podmienkach pri udalostiach hromadného nešťastia. „Je to vlastne neoddeliteľnou súčasťou programu kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Ako odborný garant sa na takýchto výcvikoch podieľam už tretí rok. Scenár výcviku nám koncom októbra sťažilo aj nepriaznivé počasie. Silný vietor a dážď. To všetko zvyšovalo nároky nielen na cvičiacich, ale aj na figurantov zo Slovenskej zdravotníckej univerzity Banská Bystrica. V prípade nejakej katastrofy budú v prípade potreby v rámci integrovaného záchranného systému zasahovať aj vojenskí zdravotníci. Preto je dobré, aby sa so svojimi partnermi stretli na takomto cvičení, navzájom sa spoznali, vedeli čo jeden od druhého pri reálnom zásahu môžu očakávať. Tieto cvičenia vlastne pomáhajú skvalitňovať spoluprácu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému v rámci Slovenska.“ Účastníci cvičenia si precvičili vzájomnú komunikáciu pri jednotlivých zásahoch, súčinnosť. Sústredili sa na nácvik zásahov v rôznych typoch nebezpečenstva, na techniky imobilizácie, základné princípy zdravotníckeho triedenia, evakuácie postihnutých osôb, riešenia priority liečby a samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri rôznych typoch zasiahnutia a poranení. V požiarno-záchranárskom komplexe Jakub Village plnili úlohy jednotlivých scenárov v požiarnom domci, skladisku, zborenisku a ďalších objektoch. Preverili si plnenie úloh v koordinácii s hasičskom jednotkou z Výcvikového centra HaZZ SR Lešť, spoločný zásah pri riešení hromadného nešťastia.

 

Podplukovník Sille, veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník OS SR štábny nadrotmajster Viliam Machara i vedúca staršia zdravotníčka obväziska zvolenského krídla velenia, riadenia a prieskumu vzdušných síl rotná Zuzana Filkorová svorne konštatujú, že najnáročnejší bol nočný výcvik. Okrem iného aj preto, lebo v tme je veľmi málo ľudí pripravených plniť úlohy pri zásahu. Je to oveľa náročnejšie, ako cez deň. „Veľmi ťažké je dohľadať všetkých zranených s pomocou baterky, alebo nasvietenia. Keď kričia, ešte idete s baterkou za ich hlasom, ale horšie je s tými, ktorí už nevládzu kričať… Práve ich dohľadanie predstavuje poriadny problém,“ na základe vlastných skúseností pripomína rotná Filkorová, ktorá nechýba od začiatku pred štyrmi rokmi pri organizovaní takýchto súčinnostných odborných výcvikov na Lešti.
 
Podľa podplukovníka Silleho cvičenie splnilo svoje ciele. Zasa o krok ďalej posunulo spoluprácu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému. Na cvičeniach sa postupne zúčastňujú všetci vojenskí zdravotníci.

 

„Navyše od tohto roku sa naši vojenskí zdravotníci v rámci svojho ďalšieho vzdelávania zúčastňujú na stážach buď v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok, alebo stážujú v zložkách Zdravotnej záchrannej služby Bratislava. Je to výborný projekt, ktorí si naši vojenskí zdravotníci pochvaľujú. Priamo v teréne sa takto spoločne s civilnými záchranármi zúčastňujú reálnych zásahov. V budúcnosti chceme tento projekt rozšíriť aj o záchrannú službu Falck,“ spokojne konštatuje podplukovník Sille. Spoločne so štábnym nadrotmajstrom Macharom si pochvaľujú prácu, ktorú na súčinnostnom výcviku odviedli rotná Zuzana Filkorová, čatári: Michal Vetrák, Juraj Ľupták a Igor Kopčík zo zvolenského krídla velenie, riadenia a prieskumu vzdušných síl, desiatnik Martin Micheľ a slobodník Ľubomír Koštiaľ z prešovského logistického práporu CSS.
Scroll to Top