Vyplatením 13. platov ušetrí rezort obrany na mzdových výdavkoch 850.000 eur

Vyplatením 13. platov namiesto odmien, ušetrí rezort obrany na mzdových výdavkoch 850.000 eur. Tým, že 13. plat bude vyplatený vo výške 50 %, avšak minimálne v sume 500 eur, budú usporené výdavky na poistnom za zamestnávateľa vo výške cca 850.000 eur z dôvodu oslobodenia od dane z príjmu a zdravotného poistenia.

 


Profesionálnym vojakom a zamestnancom bude vo výplate za máj pri príležitosti letných dovoleniek za kvalitné plnenie úloh vyplatený 13. plat vo výške 50% z ich služobného/funkčného platu, minimálne však v sume 500 eur ak odpracovali viac ako 2 roky. Profesionálnym vojakom a zamestnancom bude tak vyplatených v čistom až o 115 eur viac v porovnaní s mimoriadnou odmenou. 


13. plat sa týka sa cca 20.000 profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR. Výdavky kapitoly MO SR na vyplatenie 13. platu budú celkovo cca 14,8 milióna eur.

Podmienky pre vyplatenie 13. platu sú rovnaké pre všetky subjekty štátnej a verejnej správy, ako aj pre všetky podnikateľské subjekty. Znamená to, že pri jeho vyplatení vo výške 500 eur zamestnávateľ ušetrí personálne výdavky, resp. náklady, čo následne môže využiť na iné benefity alebo rozvoj. Každý zamestnanec bude mať vďaka výplate 13. platu vo výške 500 eur vyšší čistý príjem o 115 eur v porovnaní s vyplatením formou odmeny. Vzhľadom na iný systém výpočtu mzdy a odvodov to u profesionálnych vojakov v praxi znamená, že suma 500 eur nebude podliehať žiadnym odvodom a bude im vyplatená v plnej výške.

Scroll to Top